Alle ouderen op de dansvloer én door een spel elkaar leren kennen

13 december 2017

Tijdens de laatste leergemeenschap Lokaal Samenwerken op 27 november kwamen twee inspirerende voorbeelden aan bod die samenwerking en actief zijn in eigen buurt stimuleren. Het spel ‘Ken je mij’ helpt vooral om de samenwerking tussen cliënt, beroepskracht en mantelzorger te verbeteren. Het Danspaleis is een mini-evenement dat ouderen en de buurt in beweging krijgt.

In gesprek met huisarts Johan Winter

Ken je mij

Met ‘Ken je mij’ krijg je als beroepskracht handvatten om een gesprek aan te gaan met cliënten en mantelzorgers. Het biedt inzicht in elkaars ideeën over de taakverdeling en communicatie, maar ook over de waardering die je wel of niet krijgt. Door goed te luisteren naar de wensen van cliënten en mantelzorgers kom je tot een goede samenwerking. Bovendien helpt het om eigen regie van de cliënt en mantelzorger als uitgangspunt te nemen. ‘Ken je mij’ werkt met stellingen. Met een stoplicht geven mensen aan in hoeverre ze het hiermee eens zijn. Heeft de één een rode en de ander een groen licht? Dan is een gesprek over dat onderwerp nodig. Het kan ook zijn dat je het met elkaar eens bent, maar om verschillende redenen. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Ik ben tevreden over de taakverdeling’ en ‘Er zijn genoeg familieleden en vrienden betrokken.’ Het spel is heel handig om te gebruiken om zorg te evalueren of als je thema’s wilt bespreken waar je niet altijd makkelijk aan toekomt. Bij het spelen van het spel tijdens de leergemeen-schap bleek al dat het goed werkt. Deelnemers werden direct al gestimuleerd om verschillende voorbeelden op tafel te leggen. Verder was het verassend om te merken dat er heel anders gedacht kan worden over de stellingen, waarna een interessant gesprek plaatsvindt. Hier vind je meer informatie.

Bekijk de video op YouTube (externe link).

Het Danspaleis

Het Danspaleis is een disco voor ouderen, maar dan anders. Met versieringen en dansers, geïnspireerd op de jaren ’40 en ’50 ontstaat een festival waarin iedereen in beweging komt. Zo’n twee uur lang draait de 'platendraaier' (PD) verzoeknummers van ouderen. Alle ouderen op de dansvloer is het motto. Bij veel verzoeknummers horen herinneringen. De PD helpt om die te delen en dat levert weer gemakkelijk contacten op. Het Danspaleis is ontstaan vanuit het idee dat muziek helpt om mensen bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. Inmiddels zijn er bijna dagelijks in het land edities in woonzorgcentra en buurtedities voor thuiswonende ouderen. Ook is er een nieuwe loot aan de stam: De Muzieksalon. Deze oude-ren-muziekclub is bedoeld om onderling contact in de buurt te versterken en eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.

dansvloer-danspaleis-leergemeenschap-lokaal-samenwerken

Wat is de kracht van het Danspaleis?

Zoveel mogelijk anderen betrekken. Dat doen ze op verschillende manieren. Bij buurtedities worden initiatieven van andere organisaties gepromoot, zodat deelnemers ook daarmee kennis kunnen maken en een kruisbestuiving ontstaat. Bedrijven kunnen een workshop afnemen en daarna voor ouderen in de buurt een mini-danspaleis organiseren, bij de Muzieksalon zijn ouderen betrokken die als trekker fungeren en welzijnsinstellingen uit de buurt wordt opgeroepen om mee te doen. Zo levert het Danspaleis niet alleen een leuke middag voor ouderen op, maar legt het ook een basis voor een netwerk van mensen en organisaties die elkaar helpen.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...