Flinke groei in populariteit ouderenzorg - wel ruimte voor verbetering

30 september 2016

Ouderenzorg krijgt steeds meer aandacht in Nederlandse zorgopleidingen, mede dankzij het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Maar, om opleidingen écht ouderenproof te maken, moet er meer gebeuren.

Zorgopleidingen hebben de afgelopen jaren veel gedaan om studenten te laten zien hoe mooi het kan zijn om zorg te verlenen aan de oudsten van ons land. Dit heeft gewerkt: statistieken laten zien dat de motivatie om voor ouderen te zorgen flink is gegroeid.

Gevolgen van de vergrijzing

Is dat ook voldoende om straks de gevolgen van de vergrijzing goed op te kunnen vangen? De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) inventariseerde de onderwijsprojecten van het NPO. Hieruit blijkt dat de producten de bekwaamheden van studenten en professionals een positieve impuls gegeven hebben. Ook sluiten ze goed aan bij de kernwaarden van ouderen, zoals gezond oud worden en goede informele zorg.
Maar de NFU is ook kritisch. De onderwijsprojecten hebben wel veel algemene kennis opgeleverd, maar voor wonen en welzijn en voor bepaalde specifieke problemen bij ouderen zijn weinig onderwijsproducten ontwikkeld. Het rapport meldt ook dat er weinig onderwijsproducten zijn voor paramedici, professionals die in de welzijnssector werken, of professionals die actief zijn in het domein van wonen. En geen van de deelnemende projecten heeft onderwijsproducten ontwikkeld voor de oudere zelf.

Meer eigen regie voor zorgverleners

De NFU constateert verder dat bestaande kennis over ouderenzorg vaak niet in de praktijk belandt. Marieke Schuurmans, trekker van het NPO-netwerk NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) en lector Ouderenzorg zegt hierover: ‘Theorie blijft nu vaak theorie. Bestuurders van zorgorganisaties hebben een belangrijke rol voor een betere kennisverspreiding. Door de juiste prioriteiten te stellen en zorgverleners meer eigen regie te geven kunnen zij ervoor zorgen dat het geleerde een beter vervolg krijgt in de praktijk.’
Lees ook het blog van Marieke Schuurmans op Skipr: Geef ouderen de zorg die ze verdienen 

Contact tussen lerenden, werkenden en ouderen is cruciaal

Goede ouderenzorg gaat volgens Schuurmans om veel meer dan het zetten van vinkjes en het halen van een keurmerk. ‘Écht contact tussen lerenden, werkenden en ouderen is cruciaal. Samenwerking is de sleutel.’

Cover Geron Gerōn

Gerōn is een tijdschrift dat informeert over ouder worden in een steeds veranderende samenleving met informatie en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. Gerōn verschijnt 4x per jaar. Ieder nummer belicht een nieuw thema en biedt artikelen binnen 4 interessegebieden/domeinen: participatie & ontwikkeling, gezondheid & zorg, arbeid & inkomen en wonen & mobiliteit. Meer informatie: www.bsl.nl.

Lees verder

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...