Groningse GRIP&GLANS-cursus voor Rotterdamse ouderen

30 juni 2015

Context en Avant sanare werken samen aan de ontwikkeling van een Rotterdamse versie van de cursus GRIP&GLANS. Binnen het Netwerk Regio Noord in Groningen is GRIP&GLANS ontwikkeld met subsidie uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. De cursus heeft als doel om eenzaamheid en depressie bij ouderen te voorkomen. Ook in Rotterdam voelen veel ouderen zich eenzaam, waaronder ook veel allochtone ouderen. Context en Avant sanare, organisaties met expertise op het gebied van preventie van psychische problemen en van duurzame gedragsverandering, besloten de GRIP&GLANS-cursus naar Rotterdam te halen en aan te passen aan de Rotterdamse situatie.

Subsidie van ZonMw en gemeente Rotterdam

Maria Smedts, projectleider bij Context, is enthousiast over de werkwijze van de originele GRIP&GLANS-cursus omdat deze goed aansluit bij de positieve werkwijze die beide organisaties kenmerken. De organisaties proberen namelijk de veerkracht van mensen te vergroten en mensen die dat nodig hebben te leren omgaan met moeilijke situaties in het leven. Ze besloten in 2014 via de call ‘Samen bouwen aan het veranderend zorglandschap voor ouderen’ subsidie aan te vragen bij ZonMw. De aanvraag is gehonoreerd (zie de website van ZonMw). Het project wordt deels gefinancierd door gemeente Rotterdam. Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe allochtone ouderen oud worden en hoe zij welbevinden op latere leeftijd ervaren.

Aanpassingen voor Rotterdamse allochtone ouderen

Rotterdamse ouderen zijn geen Groningse ouderen. Om de Groningse GRIP&GLANS toe te kunnen passen in Rotterdam bij een allochtone doelgroep zijn aanpassingen in de cursus nodig. In het Groningse cursusmateriaal speelt tekst bijvoorbeeld een belangrijke rol. In de Rotterdamse situatie zijn deze teksten vaak te abstract en te lang. Dit is lastig voor een allochtone doelgroep die vaak te maken heeft met laaggeletterdheid. Bekeken wordt of tekst omgezet kan worden in beeldmateriaal met daarbij eenvoudigere teksten. Ook wordt naar de inhoud van de teksten gekeken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat welbevinden op oudere leeftijd voor allochtone ouderen een andere betekenis heeft dan voor ouderen van Nederlandse komaf. Maria Smedts beseft dat het niet gemakkelijk is allochtone ouderen te bereiken. ‘Daarom maken we gebruik van een klankbordgroep met daarin ouderen afkomstig van verschillende platforms, zoals SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond), Dona Daria (kenniscentrum emancipatie) en welzijnsorganisaties zoals Noordplus. Ook hebben we contact met sleutelfiguren en ouderen uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Op die manier horen we direct van de doelgroep welke onderdelen aangepast moeten worden zodat de cursus beter bij hen aansluit.’

Ontwikkeling en testen

Een leuk bijkomend idee, afkomstig uit de klankbordgroep met ouderen, is om GRIP&GLANS te combineren met bewegen. De cursus zou met eenvoudige beweegoefening toegankelijker en minder beladen gemaakt kunnen worden. ‘Eigenlijk sla je twee vliegen in één klap’, vertelt Maria Smedts. ‘Je stimuleert ouderen om te bewegen en na de cursus zou je een wandelgroepje kunnen behouden.’ Op dit moment wordt onderzocht welke dingen werken bij deze specifieke doelgroep en of toevoegingen zoals beweegoefeningen een mogelijkheid zijn. In het najaar van 2015 staan drie testcursussen gepland, namelijk in de Rotterdamse wijken Hillesluis, Afrikaanderwijk en Bloemhof en een reguliere cursus in Vreewijk (alle wijken liggen in het gebied Feijenoord). De aanpak wordt daarna geëvalueerd en aangepast, zodat in 2016 de cursus definitief getest kan worden. Het doel is om daarna een goede cursus te hebben die ook door andere organisaties gebruikt kan worden bij een allochtone of een laaggeletterde doelgroep. Meer informatie over GRIP&GLANS in Rotterdam is te verkrijgen bij Maria Smedts: m.smedts@indigorijnmond.nl

GRIP&GLANS-cursus

In de cursus GRIP&GLANS staat ‘Grip’ voor meer eigen regie en ‘Glans’ voor meer welbevinden. Tijdens de cursus wordt gewerkt met de ‘GLANS-schijf-van-vijf’. In deze schijf komen vijf domeinen van welbevinden aan bod: lichamelijk en leuke bezigheden, affectie, netwerken, sterke punten en gezondheid en gemak. Kijk voor meer uitleg over de Groningse versie op de projectpagina op BeterOud.

Dit bericht verscheen eerder in de nieuwsbrief van GENERO, nummer 24 juni 2015.

Meer weten?

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...