Geslaagde GENERO-conferentie over Transmurale Ouderenzorg

12 juli 2016

Op 7 juli vond in het Amphia Ziekenhuis in Breda de geslaagde Invitational Conference van GENERO over transmurale zorg voor ouderen plaats. Bij deze bijeenkomst was een breed publiek aanwezig: vertegenwoordigers van eerste lijn, wijkverpleging, ziekenhuizen, zorg- en welzijnsinstellingen, Mbo, zorgverzekeraar en ouderen. De aanwezigen werden onder andere op de hoogte gebracht van de mooie resultaten van de GENERO-implementatietrajecten voor transmurale zorg voor ouderen in de regio’s IJsselland ziekenhuis en Zeeland.

Transmurale Zorgbrug

Tijdens de bijeenkomst was er veel aandacht voor de Transmurale Zorgburg. Bianca Buurman, lector bij Hogeschool van Amsterdam en onderzoeker bij het AMC, liet zien hoe de Transmurale Zorgbrug ontwikkeld is en welke resultaten zijn behaald. Door inzet van de Transmurale Zorgbrug daalt de sterfte onder kwetsbare ouderen zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis met 25%, de opnameduur in het ziekenhuis neemt af met 1 dag, er zijn minder medicatiefouten en de ouderen ervaren een betere kwaliteit van leven. Bovendien wordt de zorg, als de Transmurale Zorgbrug wordt ingezet, goedkoper. De mantelzorger doet meer, maar hij/zij voelt zich niet meer belast, en er is minder langdurige zorg nodig (wijkverpleging & verpleeghuiszorg). Bianca benadrukt nog eens dat goede begeleiding van kwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname heel belangrijk is.

Communicatie is de sleutel

Door de mooie resultaten wordt de Transmurale Zorgbrug inmiddels bij 25 ziekenhuizen in Nederland geïmplementeerd. Een daarvan is het IJsselland Ziekenhuis samen met de ketenpartners in de regio. Henriette Rijsdijk en Wilma van der Vlegel spraken bevlogen over de ziekenhuis-brede implementatie van de Transmurale Zorgbrug. Volgens Henriette Rijsdijk is het belangrijk om bij de implementatie van de Transmurale Zorgbrug veelvuldig te communiceren met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen, waaronder huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars.

Vanaf november 2015 is Transmurale Zorgbrug bij de eerste patiënten ingezet. Kwetsbare ouderen zijn nu beter in het vizier en in de hele keten staat de zorg voor kwetsbare ouderen centraal.

Multidisciplinair team van professionals is de schakel

De droom van Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ) is dat er een toegewijd, integraal, multidisciplinair team rond de kwetsbare oudere gevormd wordt, met één professional als aanspreekpunt. Op deze manier wordt de continuïteit van de zorg voor ouderen gewaarborgd.

Marieke van Werkhoven, vanuit de Zeeuwse Zorgschakels en Corine van Maar, projectleider vanuit Vilans, deelden enthousiast hun ervaringen bij het tot stand brengen van TOZ in de regio Boven de Westerschelde. In deze regio is hard gewerkt en dat werpt zijn vruchten af: de wensen en behoeften van ouderen zijn beter in beeld en er is meer en betere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Een wens is nog dat huisartsen op grotere schaal bij deze transmurale zorg aansluiten.

Na een korte pauze splitste de groep zich om gesprekken te voeren met de sprekers. Aan de orde kwam onder andere: de rol en positie van de wijkverpleegkundige, het organiseren van een implementatietraject, het realiseren van financiering voor de Transmurale Zorgbrug, het oplossen van capaciteitsproblemen en de scholing van professionals, waaronder de landelijke BeterOud Leergemeenschap Transmurale ouderenzorg en de E-learning Transmurale Zorgbrug.

Al met al een zeer geslaagde en inspirerende conferentie voor de deelnemers om samen met ketenpartners in de eigen regio te verkennen hoe Transmurale Zorg voor ouderen vorm kan gaan krijgen.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...