Geheugenhuis heeft aantoonbaar preventief effect

17 februari 2017

Het Versa GeheugenHuis in Huizen is een ontmoetingsplek in een wijkcentrum, voor en door mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. De Effectencalculator laat zien dat het GeheugenHuis aantoonbaar een preventieve werking heeft. Dankzij de geboden activiteiten kunnen de vaste klanten van het GeheugenHuis langer en met meer plezier thuis blijven wonen.

Voor veel mensen met beginnende dementie in en rond Huizen is het Versa GeheugenHuis een uitkomst. De opzet: deelnemers bepalen en organiseren zelf wekelijks wat zij willen en kunnen doen. Zelfstandig, of met hulp van professionals en vrijwilligers. Sommige activiteiten vinden plaats in het GeheugenHuis zelf (koffiedrinken, schilderen, bewegen), maar de deelnemers gaan ook geregeld wandelen, boodschappen doen of naar een museum.

Woonkamer in het Geheugenhuis

Ook kunnen ze er professionals raadplegen over uiteenlopende onderwerpen. Juist die mix van steun door lotgenoten en professionals blijkt goed te werken.

Effecten meten aan de hand van casussen

Die toegevoegde waarde van het GeheugenHuis is aangetoond met de Effectencalculator, een instrument om (nieuwe) aanpakken in het sociale domein te beoordelen. Aan de hand van echte casussen vullen professionals –vaak met de bewoner erbij- de Effectencalculator in. De hoofdvragen zijn:

  1. Wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
  2. Welke ondersteuning is hiervoor nodig en wat levert dit op?
  3. Wat is het prijskaartje daarvan?

Depressie voorkomen

Wat betreft het Geheugenhuis is dit een van de gebruikte casussen (pdf):

'Een oudere alleenstaande man met een lichte verstandelijke beperking zorgde slecht voor zichzelf. Ook zijn dag- en nachtritme was in de war. Zijn sociale vaardigheden namen af waardoor hij niet meer welkom was bij zijn vrijwilligerswerk. Hij vereenzaamde, at te veel, bleek diabeet en liep het risico op depressie. Zijn zus bracht hem in contact met het GeheugenHuis.'

'Daar gaat hij nu 5 dagdelen per week heen. Daardoor hebben zijn dagen weer structuur. Hij doet ook weer vrijwilligerswerk: hij geeft computerles. Hij is veel vrolijker en zorgt beter voor zichzelf. Door regelmatig te eten in het GeheugenHuis heeft hij zijn diabetes beter in de hand en zijn geheugen werkt weer beter. Zo is voorkomen dat hij geïsoleerd raakt, depressief wordt en vaker in het zorgcircuit belandt.'

De preventieve werking van sociaal werk

Het GeheugenHuis is een van de 5 onderzochte methoden uit het rapport De preventieve werking van sociaal werk (pdf). Ze laten vanuit verschillende invalshoeken zien dat zorgtrajecten kunnen worden voorkomen of verkort. De andere 4 zijn:

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...