Even Buurten in Rotterdamse wijkteams

16 oktober 2015

Kubuswoningen in Rotterdam

Het project Even Buurten (EB) is officieel in 2014 afgesloten. Er is veel tijdens het project geleerd en de betrokken partijen willen de ontwikkelde methodiek niet verloren laten gaan. Met de invoering van de wijkteams in alle Rotterdamse wijken is er ook behoefte aan zorgprofessionals die het netwerk rond ouderen versterken en het netwerk in de wijk ontwikkelen. Begin dit jaar is In voor zorg!-coach Rian van de Schoot gestart met het begeleiden van de borging en verdere verspreiding van de Even Buurtenmethodiek in de Rotterdamse wijkteams.

Even Buurten

De essentie van de aanpak van Even Buurten (EB) is zorgvuldig nagaan welke behoefte er bij de individuele oudere bestaat aan ondersteuning en hulp en versterken van haar/zijn persoonlijke sociale context, met het accent op het activeren van burgers en sociale netwerken, wederkerigheid, talentontwikkeling en zelforganisatie. De professional met de competenties om deze methodiek uit te voeren wordt in de EB-methodiek de Spil genoemd.

Grote verschillen

Sinds januari hebben alle wijken van gemeente Rotterdam wijkteams gekregen. Rian van de Schoot heeft de taak om te onderzoeken hoe de EB-methodiek zo efficiënt mogelijk kan worden overgedragen aan de wijkteams. ‘We zijn nu een paar maanden bezig en zien dat de Spillen echt door een andere bril naar de wijk kijken dan andere leden van het wijkteam. Vooral hun manier van oplossingsgericht werken is duidelijk anders,’ vertelt Rian van de Schoot. ‘Maar ook de verschillen tussen de wijken zijn erg groot. In sommige wijken was de spil al langer werkzaam, terwijl in andere wijken een compleet nieuw wijkteam alles nog moet opbouwen en de wijk nog goed in beeld moet krijgen. In Rotterdam zijn de verschillen tussen de wijken ook groot. Niet elke wijk kent daardoor dezelfde problematiek.’

Methodiek overdragen aan collega’s

Een van de nieuwe taken van de Spillen is om binnen de wijkteams de EB-methodiek over te dragen aan hun collegaprofessionals. Dat doen Spillen door uitleg te geven, te reflecteren op casussen van collega’s en mee te draaien in het team en daarbij te laten zien hoe de aanpak in de praktijk werkt. Het doel is uiteindelijk dat er binnen het wijkteam tenminste één collega werkt volgens de EB-methodiek, maar liever nog alle collega’s van het wijkteam.

Dit jaar staat in het teken van onderzoeken en uitproberen wat goed werkt binnen de wijkteams. Volgens Rian van de Schoot moet er nog niet verwacht worden dat aan het einde van het jaar wijkteams grotendeels volgens de EBmethodiek werken of dat er bij buurtbewoners grote verbeteringen te zien zijn. De effecten van de verandering in werkmethodiek zullen waarschijnlijk pas op langere termijn waar te nemen zijn.

Samenwerking

Binnen het project wordt veel samengewerkt met andere partijen. Gemeente Rotterdam is dit jaar gestart met een actieprogramma om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Er worden koppelingen gemaakt met dit actieprogramma, zodat bijvoorbeeld informatie uit afgelegde huisbezoeken ook bij de Spillen en de wijkteams terechtkomt.

Rian van de Schoot vindt de samenwerking erg waardevol. Ook is de adviesgroep van Even Buurten met daarin de zorgaanbieders, Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam nog steeds betrokken. De zorgaanbieders kijken mee hoe ze de aanpak in hun organisatie, ook buiten Rotterdam, kunnen implementeren. Hogeschool Rotterdam blijft betrokken bij de ontwikkeling van de competenties, zodat onderwijs in de toekomst goed aansluit bij de werkwijze van wijkteams.

GENERO

Dit bericht verscheen eerder in de nieuwsbrief van GENERO. Even Buurten is één van de projecten van GENERO. Lees meer over het netwerk en hun projecten of schrijf je in voor de GENERO-nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar smilde@pallas-healthresearch.com.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...