Eerder naar huis na verblijf in het verpleeghuis

22 september 2016

Goede berichten vallen vaak minder op dan negatief nieuws. Reden te meer, zo betoogt prof. dr. Jos Schols in Skipr, om te laten zien welke positieve bijdragen verpleeghuizen leveren aan het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen.

Nederlandse verpleeghuizen houden zich van oudsher al bezig met revalidatie van kwetsbare ouderen, die na een korte ziekenhuisopname nog niet terug kunnen naar huis. In tegenstelling tot andere landen, waar verpleeghuiszorg vaak definitieve verblijfszorg betekent, dragen verpleeghuizen in Nederland met deze zorgfunctie dus mee aan het langer thuis blijven van kwetsbare ouderen.

Goed lopende ketenzorg belangrijk

Voor succesvolle geriatrische revalidatiezorg is een soepel verlopend ketenzorgtraject nodig. In het ideale geval is dat een op maat gesneden traject met goede overdrachten tussen professionals en de oudere en zijn verwanten. Zo vloeiend gaat het echter vaak nog niet. Ouderen hebben te maken met verschillende zorgorganisaties en dat leidt vaak tot knelpunten:

  • Het ziekenhuis kan moeilijk inschatten wie gebaat is bij geriatrische ouderenzorg en wie niet.
  • Wensen en mogelijkheden van ouderen en mantelzorgers zijn vaak ondergeschikt aan het zorgaanbod.
  • Kwaliteit en tijdigheid van de overdrachten zijn vaak onvoldoende.

Zorgpad geriatrische revalidatiezorg

Om deze knelpunten op te lossen is in de regio Maastricht een Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (zorgpad GRZ) ontwikkeld met heldere afspraken over de afstemming van de zorg tussen ziekenhuis, GRZ-afdeling en zorgorganisaties in de eerste lijn. Steeds is er in dit zorgpad extra aandacht voor patiënten en mantelzorgers. De resultaten laten zien dat het zorgpad effectief is:

  • Meer zelfredzaamheid van ouderen.
  • Meer ouderen kunnen na het verblijf naar huis.
  • De zorgkosten zijn lager, door een korter verblijf in het ziekenhuis en de GRZ-afdeling.
  • Zorgverleners vinden de afspraken nuttig en koppelen gemakkelijker terug met en aan elkaar.
  • Ouderen zijn positief over hoe het zorgpad rekening houdt met hun persoonlijke wensen en behoeften.

Conclusie is dat met het Maastrichtse zorgpad GRZ verpleeghuizen nog meer bijdragen aan het langer thuis blijven van kwetsbare ouderen.

Toekomstwensen

Vanwege het succes van het zorgpad GRZ is het streven om het verder te verspreiden in Zuid-Limburg en de rest van het land. Een nieuw idee daarbij is om na terugkeer van de oudere in zijn eigen huis de zorgverlening van het multidisciplinaire GRZ-team van het verpleeghuis nog een aantal weken ambulant voort te zetten. Dan kan een goed samenwerkend team het oppakken van de draad van het eigen leven nog beter ondersteunen. Ook kan de overdracht naar de eerste lijn gebeuren op het moment dat de oudere weer steviger in de schoenen staat. Als dat idee uitgetest kan worden, kunnen verpleeghuizen in de toekomst de tijdsduur van opname in de GRZ-afdeling zelfs nog verder verkorten. De ouderen zelf kunnen daar alleen maar van profiteren.

Lees het volledige artikel op Skipr

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...