Vroegsignalering van kwetsbaarheid door ouderen zelf

09 mei 2016

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is het vroegsignaleringsinstrument 'Easycare' ontwikkeld door het NPO-netwerk 100. Inmiddels bevat deze methodiek meerdere instrumenten voor verschillende gebruikers. Met het meetinstrument Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Nu wordt ook een methodiek van vroegsignalering door ouderen zelf ontwikkeld: 'Easycare: onderzoek uw welzijn en zorg zelf'.

Easycare Zelfonderzoek

De testversie van 'Easycare Zelfonderzoek' is ontwikkeld door ouderen, in nauwe samenwerking met Netwerk 100. Het zelfonderzoek betreft onder andere het boekje Als ik ouder word (ook aan te vragen via Easycare.nl), met vragen gericht aan een individuele oudere. Het doel is dat de oudere:

  • zelf gericht nadenkt over zijn/haar dagelijks leven, welzijn, gezondheid en (nabije) toekomst,
  • plannen maakt en hulpbronnen daarbij betrekt,
  • zich kan voorbereiden op het gesprek met familie, een hulpverlener of arts.

Deze testversie is voorgelegd aan andere ouderen. Hier kwam de aanbeveling naar voren om dit zelfonderzoek in een groepsgesprek te doen plaatsvinden, onder begeleiding van lokale getrainde vrijwilligers en professionals die ook sleutelpersonen zijn in de buurt. Het eigenaarschap van dit project ligt dan niet alleen bij ouderen, maar ook bij lokale professionals.

Voordelen van groepsgesprek

Met een Easycare-groepsgesprek raken ouderen in gesprek over het ouder worden. Ze worden ervan bewust wat belangrijk is voor hun welbevinden, hoe ze dit kunnen verwezenlijken en met wie. Ouderen hebben zo een hulpmiddel om zich voor te bereiden op een volgende levensfase. Dit ondersteunt de zelfsturing en veerkracht van ouderen.

Een groepsgesprek brengt ook mogelijkheden tot (verdieping van) sociale contacten. Zo kunnen kleine netwerken ontstaan van ouderen, mantelzorgers/vrijwilligers en professionele ondersteuners. Als nevenopbrengst wordt de sociale infrastructuur van buurten en dorpen versterkt, doordat sleutelpersonen samenwerken met welzijns- en zorgprofessionals. Samen kunnen zij verbeteringen van mogelijkheden voor ouderen in de betreffende buurt signaleren en stimuleren.

Pilot

Het Easycare Zelfonderzoek is actueel omdat het de signalering van (potentieel) kwetsbare ouderen mogelijk maakt en ouderen - vanuit de eigen regie - ondersteunt bij het stellen van doelen. Bijvoorbeeld om een goede keuze voor wonen en welzijn te maken en om zorgvragen te voorkomen. Vanaf 1 juni 2016 start Easycare Zelfonderzoek, in de vorm van het groepsgesprek, met een pilot van een jaar. In dit jaar worden onder andere vrijwilligers en professionals getraind en er worden buurtgerichte groepsgesprekken met ouderen gevoerd in de regio. Wij houden je op de hoogte van de voortgang van dit project.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...