‘We hebben dankzij het NPO op meerdere vlakken een transitie gemaakt’

20 april 2015

Onderstaand bericht komt uit de laatste nieuwsbrief van NPO. De website van NPO gaat op donderdag 23 april over in BeterOud.nl.

In plaats van de NPO-nieuwsbrief ontvangt u straks de BeterOud-nieuwsbrief. Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig uitschrijven. Informatie over het Nationaal Programma Ouderenzorg, dat eind 2016 afloopt, vindt u ook op de website van ZonMw.

Drs. Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg bij VWSDrs. Kees van der Burg

'Ik noem het NPO wel eens de hervorming in de ouderenzorg ‘avant la lettre’. Keken we tot dusver vooral naar iemands ‘mankementen’ en hoe deze te repareren, nu is de blik veel breder. Welzijn is meer centraal komen te staan. We kijken met z’n allen of een interventie of behandeling bijdraagt aan de hele kwaliteit van leven.

Een ander uniek en zeer succesvol aspect van het NPO is het consequent betrekken bij het project van de eindgebruiker, de oudere. Het programma is daarmee een voorbeeld voor nieuwe onderzoeksprogramma’s als het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en het Nationaal Programma Gehandicapten. Wat ik wél hoop is dat deze programma’s de resultaten eerder overdragen aan de praktijk. Daar moeten we nú al, tijdens de implementatie van de onderzoeken, over nadenken.'

Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, onderzoeker en hoogleraar RadboudumcProf. dr. Marcel Olde Rikkert

'Dankzij het NPO hebben onderzoekers op meerdere vlakken een transitie gemaakt. De ervaring die we hebben opgedaan op het gebied van methodologie, ouderenparticipatie en het realiseren en managen van innovaties worden inmiddels volop in de praktijk gebruikt. Daarmee laten we ook de klassieke manier van zorgen en ondersteuning, vanuit het aanbod geredeneerd, los. 

Ik ben vooral heel trots op wat we hebben bereikt op het gebied van de gemeenschappelijke onderzoekdatabase TOPICS-MDS over kwetsbare ouderen. Die wordt niet altijd benoemd, maar is zeker uniek in zijn soort. De meeste onderzoeksgebieden ontbreekt het aan zo’n plek waar onderzoeksdata centraal zijn opgeslagen. Het is ook heel bruikbaar voor andere onderzoeksvelden, zoals kankerzorg en dementie. Dat biedt grote meerwaarde.'

Wim Bunnik, lid Ouderenberaad Noordelijk Zuid-Holland en stuurgroep Academische Werkplaats Ouderenzorg NZHWim Bunnik

'Tot nog toe heeft het NPO redelijk veel opgeleverd, en gáát het ook nog veel opleveren. Het is het geld dubbel en dwars waard geweest. Succesvolle, concrete projecten zoals SamenOud en Transmurale Zorgbrug, laten een frisse wind in de ouderenzorg waaien en inspireren anderen ook weer om verder te kijken. Dankzij de participerende ouderen zijn de onderzoeken in begrijpelijke taal opgesteld, en wordt ook verder gekeken dan de gezondheid alleen. Daarmee zijn de onderzoeken ook goed te vertalen naar andere regio’s.

Voor de toekomst is het nu belangrijk dat we de verbinding gaan maken met het sociaal domein. Een gezamenlijke aanpak is belangrijk. Ik wil daarom ouderen oproepen om betrokken te blijven, ook als het onderzoeksprogramma straks niet meer bestaat. Zij moeten zich afvragen wat zijzelf nog kunnen bijdragen. Daar kan BeterOud – en het NPO indirect als aanjager – nu een belangrijke rol in spelen.'

Dr. Frank Guldemond, kaderhuisarts ouderengeneeskundeDr. Frank Guldemond

'De projecten van het NPO hebben ons, de zorgprofessionals, kennis en inspirerende interventies opgeleverd. Maar dat er weinig evidence gevonden is, verbaast me niet. Ik denk zelf dat de ouderenzorg te complex is om het effect van de interventies met de gekozen set indicatoren te meten. Screening van een hele populatie werkt niet. Selectieve screening is te verdedigen, maar in mijn optiek zit de oplossing in case finding, het aansluitend aan een consult of visite afnemen van een vragenlijst en testen. Maar evidence of niet: ik blijf ouderen proactief en breed in kaart brengen!'

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...