Inschrijving cursus 'Zorg en Gemeente' geopend

08 september 2015

Zorgverzekeraars Nederland organiseert een nieuwe cursus 'Zorg en Gemeente'. De inschrijving voor de cursus is nu geopend. De cursus start in januari 2016. Op 16 november sluit de inschrijving. Zorgverzekeraars Nederland wil met de cursus een brug slaan tussen zorgverzekeraars en gemeenten via discussies, succesvolle praktijkvoorbeelden en werkbezoeken onder het mom van 'samenwerken aan integrale zorg- en dienstverlening aan cliënt en verzekerde'.

Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars

De wetgeving is veranderd. Delen van de vroegere AWBZ zijn overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Andere delen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, uitgevoerd door de gemeenten. Een klein deel is ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz). Gemeente en zorgverzekeraar hebben steeds meer met elkaar te maken. Op veel terreinen is afstemming nodig tussen de zorg- en dienstverlening. Niet alleen op het terrein van ouderenzorg, maar ook op het gebied van preventie, opvang van verwarde personen en de samenwerking met huisartsen. Met de cursus Zorg en Gemeente wil Zorgverzekeraars Nederland deze samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars faciliteren.

Voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectleiders

De cursus is bedoeld voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectleiders bij zorgverzekeraars en gemeenten. Na de cursus hebben de deelnemers meer inzicht in de bekostiging en de inkoop van zorg, en een beter begrip voor elkaars positie en rol.

Inschrijven cursus

Het maximum aantal cursisten bedraagt 26. De kosten bedragen € 3.990,-. Meer informatie over de cursus is te vinden in de brochure (pdf).  

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...