Commissie Zelfredzaamheid van ouderen

23 juni 2016

Het huidige kabinet zet sterk in op de bevordering van eigen regie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen. De zorgsector zou zo beter toegerust kunnen worden voor de groeiende hulpvraag. Tegelijk kunnen ouderen er een betere kwaliteit van leven door krijgen, is de verwachting.

De staatssecretaris van VWS vraagt de Gezondheidsraad om de internationale stand van wetenschap over het thema zelfredzaamheid in kaart te brengen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar bevordering van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Daarbij is zowel een medisch als een sociaal-maatschappelijk perspectief van belang. Gevraagd wordt de uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van de in opdracht van ZonMw uitgevoerde deelevaluaties van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Commissie Zelfredzaamheid van Ouderen

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. P.J.E. Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam, voorzitter
 • dr. B.M. Buurman, universitair hoofddocent transmurale ouderenzorg, AMC, Amsterdam; bijzonder lector transmurale ouderenzorg, Hogeschool van Amsterdam
 • prof. dr. D.J.H. Deeg, hoogleraar epidemiologie van de veroudering, VUmc, Amsterdam
 • prof. dr. G.I.J.M. Kempen, hoogleraar sociale gerontologie, Maastricht University
 • dr. ir. M.H. Kwekkeboom, lector community care, Hogeschool van Amsterdam
 • prof. dr. R.C. Oude Voshaar, hoogleraar ouderenpsychiatrie, UMCG, Groningen
 • prof. dr. F.G. Schellevis, bijzonder hoogleraar huisartsgeneeskunde, VUmc, Amsterdam; senior onderzoeker, NIVEL, Utrecht
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University
 • prof. dr. J.P.J. Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde UMCG, Groningen; directeur Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden
 • prof. dr. B.J.M. Steverink, adj. hoogleraar sociologie, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG, Groningen
 • prof. mr. dr. B.A.M. Thé, bijzonder hoogleraar langdurige zorg en dementie, Universiteit van Amsterdam; lector sociale benadering dementie, Stenden Hogeschool, Leeuwarden
 • dr. K. Jonkers, ZonMw, Den Haag, waarnemer
 • drs. P. Roelfsema, VWS, Den Haag, waarnemer
 • dr. J.E. Baars, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • dr. I. Mutsaers, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
 • drs. E.J. Schoten, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Graadmeter

Dit artikel is overgenomen uit Graadmeter, het blad van de Gezondheidsraad. Download Graadmeter nr 2, juni 2016 (pdf).

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...