Inzet ICT hulpmiddelen uitkomst voor eenzame ouderen

06 oktober 2017

Ouderen wonen langer thuis waardoor de kans op een gevoel van eenzaamheid toeneemt. ZonMw benadrukt dat inzet van ICT hulpmiddelen deze vicieuze cirkel kan doorbreken.

beter-oud-ict-tablet-yooomen-zonmw-hulpmiddel-eenzaamheid

Slimme ICT biedt hulp voor eenzame ouderen

Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. De kans op lichamelijk en psychische problemen neemt dan toe. Ook hun wereld kan ineens veel kleiner worden door minder beweging met tot gevolg afname van sociale contacten. Slimme ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken.

Up-to-date blijven

Nu is er een eenvoudige applicatie om meer sociaal contact mogelijk te maken voor ouderen. Dit concept heet Co-Living en betreft een virtuele sociale gemeenschap voor ouderen om het ontmoeten van nieuwe vrienden mogelijk te maken. Via een tablet worden ouderen gestimuleerd mee te doen met activiteiten. De software geeft extra tips (‘Vergeet uw bril niet!’) en laat gebruikers ook anderen uitnodigen mee te komen.

Co-living in de wijk

Er is nu een vervolgproject opgezet om co-living te integreren in de wijk. Wijksteunpunten moeten een positieve impuls geven om de onderlinge betrokkenheid te laten groeien en de leefbaarheid voor vooral ouderen te verbeteren.

Innovatie Yooom

Een andere innovatie die is ontwikkeld om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, is het product Yooom. De gebruikelijke apps zoals Skype sluiten niet goed aan bij de behoeften van ouderen. Het contact is te afstandelijk en alleen gericht op gesprekken. De Yooom is een nieuw product dat een gevoel van nabijheid kan geven, ook als er niet gepraat wordt.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...