Bezielde jaren: boek met tips voor zingeving

11 januari 2017

Laat ouderen meewerken aan activiteiten voor dagbesteding, dan kunnen ze zelf verantwoordelijkheid nemen en krijgen ze bovendien de kans om met hun eigen zingevingsvragen aan de slag te gaan. Dat vindt Trijntje Scheeres, een van de auteurs van Bezielde jaren, een boek dat aan de hand van 12 thema’s laat zien hoe je dagbesteding en zingeving kunt combineren.

Twaalf thema’s en een praktische handleiding

Vaak is het activiteitenaanbod voor ouderen vooral gericht op ontspanning, constateren de drie auteurs van Bezielde jaren. Op zich is daar niets mis mee, maar veel ouderen willen ook graag tijd besteden aan activiteiten met meer diepgang en betekenis. De auteurs van het boek, twee geestelijke verzorgers en een welzijnswerker, beschrijven mogelijkheden om samen dergelijke activiteiten te organiseren.

Dat doen ze aan de hand van 12 maandthema’s met bijpassende activiteiten. Inclusief een praktische werkhandleiding en een handreiking om ervoor te zorgen dat zingevingsactiviteiten een vaste plek krijgen in het aanbod van zorg en welzijn. Het boek is bedoeld voor geestelijk verzorgers en sociaal werkers, maar ook voor woonassistenten, verzorgenden, vrijwilligers, familie en ouderen zelf.

Iemand van 103 die muziekavonden organiseert

'Mensen vinden hun leven zinvol als ze betekenisvolle relaties aangaan en nuttige dingen doen’, vertelt Trijntje Scheeres in een interview op Zorg + Welzijn. 'Ik ken een mevrouw van 103 jaar die klassieke muziekavonden in het verzorgingshuis organiseert. Professionals kunnen mensen stimuleren en bij elkaar brengen, maar de uitvoering kunnen mensen vaak nog zelf. Je kunt met ouderen samen kijken: wat kan en wil iemand nog graag. Daar kun je op inspelen zodat de bewoner zich zinvol voelt of iets doet waar hij of zij blij van wordt.'

Dat vraagt van professionals wel een andere kijk op hun werk. Trijntje Scheeres: 'Belangrijk is dat ze hun neiging om álles te regelen loslaten. De rol van de activiteitenbegeleider verandert. Je wordt meer een verbindingsofficier, je kunt je toeleggen op organiseren en initiëren.'

Meer weten? Bestel het boek

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...