Early-stage Researcher Award naar geriatrische revalidatiezorg

05 oktober 2016

Irma Everink heeft zojuist de ‘Early-stage Researcher Award’ gekregen voor haar studie naar de effecten van een Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg voor ouderen met complexe problematiek. Zij ontving deze prijs op het European Nursing Congress in Rotterdam uit handen van prof. dr. Betty Meyboom, voorzitter van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw.

Everink is promovendus aan Maastricht University. Het zorgpad zelf en het onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van het NPO. ZonMw is partner van het European Nursing Congress.

Juryrapport

De Early-stage Researcher Award is mogelijk gemaakt door de programmacommissie van het European Nursing Congress. Het oordeel van de onafhankelijke internationale jury luidt als volgt:

'This abstract was chosen because it exemplifies a well-designed translational study in which research is vented by a multidisciplinary work group and evaluated for both direct patient outcomes and the economic impact of this intervention. Improving transitions of care is a significant issue, especially for older adults. The design of the study incorporates intra-professional collaboration that facilitates a pathway across several care settings. The prospective cohort design is the ideal method to evaluate outcomes for this complex intervention. We look forward to hearing the results of the final evaluation.'

Over het Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Wanneer ouderen na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, revalideren ze vaak eerst in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Ze komen daarbij in aanraking met veel verschillende zorgverleners. Binnen het NPO-project Op weg naar herstel is een zorgpad ontwikkeld dat de verschillende soorten zorg op elkaar afstemt. Dit Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg, dat ontwikkeld is door Maastricht University, bevat heldere afspraken over de afstemming van de zorg tussen ziekenhuis, GRZ-afdeling en zorgorganisaties in de eerstelijn met continu extra aandacht voor de actieve betrokkenheid van patiënten en mantelzorgers.

Resultaten van het zorgpad

De resultaten tonen dat de zelfredzaamheid van ouderen, na implementatie van het zorgpad, significant beter is ten opzichte van de periode daarvoor. Er worden ook meer ouderen ontslagen naar de thuissituatie (89% t.o.v. 67% voor implementatie van het zorgpad) en de zorgkosten (gemeten over negen maanden) zijn gemiddeld ruim € 10.000 per patiënt lager, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de ligduur in het ziekenhuis en in de GRZ-afdeling. De interventie is dus duidelijk kosteneffectief.

Zorgverleners ervaren de afspraken in het zorgpad als bijzonder nuttig en ze vinden het gemakkelijker om met en aan elkaar terug te koppelen. Ouderen geven aan dat na implementatie van het zorgpad beter rekening wordt gehouden met hun persoonlijke wensen en behoeften. Vanwege het succes van dit zorgpad GRZ wordt er nu naar gestreefd om het verder te verspreiden in Zuid-Limburg en de rest van het land.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...