Alle jaren tellen! Extra geld van Oranje Fonds voor ouderenprojecten

02 september 2015

Logo Oranje Fonds

Iedereen doet mee in de samenleving. Dat is het motto van het Oranje Fonds. Het Fonds stelt dit najaar een extra budget beschikbaar voor ouderenprojecten. Met 'Alle jaren tellen!' nodigt het Oranje Fonds maatschappelijke organisaties uit om sociale initiatieven in te dienen die vitale en kwetsbare ouderen (blijven) betrekken bij de samenleving. Tot 9 oktober 2015 kunnen organisaties een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen.

Ouderen betrekken

Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds, vertelt over 'Alle jaren tellen!': 'De groep ouderen in ons land wordt door vergrijzing steeds groter. Gelukkig zijn er veel mooie initiatieven die hen ondersteunen en betrekken. Concreet kijken we uit naar projectaanvragen die zich richten op het verminderen eenzaamheid en sociaal isolement, vrijwillige inzet van ouderen, buurthulpnetwerken of informele zorg voor ouderen.'

Aanvraag indienen

Op www.oranjefonds.nl/alle-jaren-tellen kunnen organisaties een aanvraag indienen. Dat kan voor nieuwe iniatieven, maar ook voor versterking of uitbreiding van bestaande projecten.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt ieder jaar meer dan 7.500 sociale initiatieven. Het afgelopen jaar ondersteunde het Fonds met 27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.

Meer informatie

  • Ga naar de site van Alle jaren tellen! voor meer informatie en het indienen van aanvragen.
  • Bekijk de pagina Subsidie aanvragen voor meer fondsen die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

  • 04-09-2015
  • José van Berkum - Eigenaar, senior adviseur - Van Berkum Communicatie - Nijmegen

Hallo,

Als communicatiewetenschapper, - adviseur heb ik me toegelegd op het onderwerp ouderen, zorg & ICT en daar veel over geschreven. Daarnaast ligt mijn interesse in de groep mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn minder mediawijs dan ouderen, hebben minder ervaring met het internet en kunnen daar wel veel voordeel van hebben (net als ouderen maakt het ze zelfstandiger en meer zelfredzaam). Mijn idee zou zijn om, bijvoorbeeld dmv een pilot, te organiseren dat ouderen jongeren met een beperking ondersteuning. Qua tempo en nieuwigheid lijken deze twee groepen op elkaar. Bovendien zijn ouderen geduldiger, en milder en kunnen wellicht meer begrip opbrengen voor mensen met een verstandelijke beperking. En er kunnen mooie vriendschappen en een wederzijds gevoel voor zingeving uit ontstaan. Volgens mij bestaat dit nog niet, het is een spontaan idee, en ik wil even peilen of dit idee in de vorm van een aanvraag kans zou maken. vriendelijke groet, José van Berkum

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...