Concrete aanbevelingen voor grotere rol ouderenzorg in onderwijs

20 maart 2015

Het huidige wo-, hbo- en mbo-zorgonderwijs in Nederland bereidt studenten onvoldoende voor op de veranderende inhoud van de zorg als gevolg van de vergrijzing. Dat staat in het rapport Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn. De auteurs doen concrete aanbevelingen voor een prominentere rol van ouderenzorg binnen het onderwijs.

De kennis van studenten en pas afgestudeerden over de zorg voor ouderen is onvoldoende en in de opleidingen wordt onvoldoende aandacht besteed aan de vakken gerontologie en geriatrie. Aanleiding voor Leyden Academy on Vitality & Ageing, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en het Wenckebach instituut (UMC Groningen) om in opdracht van ZonMw onderzoek te doen naar de noodzakelijke basiscompetenties die in elk curriculum onderwezen zouden moeten worden.

Opzet rapport

In het rapport werken de auteurs de competenties voor alle genoemde beroepsgroepen volgens dezelfde systematiek uit. Daardoor zijn de verschillen tussen de opleidingen goed zichtbaar. Per beroepsgroep worden vervolgens de benodigde kennis, doelen en vaardigheden en attitude uitgewerkt en concrete leerinhouden genoemd. Het rapport geeft ook per opleiding aanbevelingen.

Aanbevelingen wo-onderwijs

Over het wo-onderwijs schrijven de auteurs: ‘universiteiten zouden moeten inventariseren in hoeverre hun curriculum de studenten alle benodigde basiscompetenties van ouderengeneeskunde bijbrengt.’ Ook zijn er aanbevelingen voor onder meer studenten (‘stel een werkgroep binnen de studievereniging op’), de zorgprofessionals (‘zie de basiscompetenties als dynamische lijst’) en ouderen zelf (‘draag bij aan verbeteringen in de zorg’). Download de samenvattingskaart voor wo-onderwijs.

Aanbevelingen hbo-onderwijs

Het ontwikkelen van expertise is de belangrijkste uitdaging voor opleidingen verpleegkunde (niveau 4 en 5). ‘Maak een groep docenten verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum over ouderenzorg’, zo stelt het rapport. Ook zouden deze opleidingen moeten werken aan seniorvriendelijke curricula en inspirerende rolmodellen in de stage. Download de samenvattingskaart voor hbo-onderwijs.

Aanbevelingen mbo-onderwijs

Voor mbo niveau 2 en 3 (verzorgende IG en Helpende Zorg en Welzijn) stellen de auteurs voor een 'servicedocument Zorg voor ouderen' te ontwikkelen. Hierin staat wat een student uiteindelijk moet beheersen en hoe hij of zij deze competenties kan verwerven. Ook wordt de koppeling gemaakt met de meest recente en gangbare literatuur, best practices, succesvolle lesmethoden en bruikbare websites. Download de samenvattingskaarten voor opleidingen verzorgende IG en voor Helpende Zorg en Welzijn.

Meer informatie

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...