Technologie in de zorg: wat levert het op?

27 mei 2016

Cover e-zine aan de slag met technologie

Deelnemers aan de thematranche technologie van In voor zorg! zijn positief over wat het oplevert. In de publicatie ‘Aan de slag met technologie’ delen organisaties hun ervaringen, methodieken en instrumenten rondom de implementatie van technologie in de zorg.

Bekijk 'Aan de slag met technologie - De implementatiefase' online

Blijven inspireren

Tijdens de succesvolle opstartfase zijn de relevante medewerkers geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden van technologie. Maar hoe houd je de professional van het eerste uur, en ook cliënten, mantelzorgers en nieuwe instromende medewerkers geïnspireerd? In de publicatie komen medewerkers van verschillende zorgorganisaties hierover aan het woord. De ervaringen van 1 organisatie, Tangenborgh, lichten wij hieronder uit.

Tangenborgh: ‘Creëren draagvlak is belangrijk’

Om de inzet van technologie te laten slagen, richt Tangenborgh zich continu op het creëren van draagvlak. Blijven inspireren tijdens het implementatietraject staat centraal.

Met iedereen – zorgmedewerkers, cliënten, behandelaars – voerde Tangenborgh gedurende het jaar steeds het gesprek over technologie. Technologie was ook een vast onderdeel van teamoverleggen. Het ging niet alleen over mogelijkheden, maar ook over de knelpunten. In de overleggen van de behandelaars (specialist ouderengeneeskunde en psychologen) ging het bijvoorbeeld vooral over de privacy en de Wet zorg en dwang.

Betrek zowel medewerkers als cliënten en hun naasten

Tangenborgh instrueerde de medewerkers niet alleen over de gekozen technologie, maar gaf ze ook inspraak in de implementatie. Dus: Wat gaan we doen? Vergeten we zaken? Wat hebben jullie nodig om de technologie straks goed toe te passen? Hiervoor organiseerde Tangenborgh bijeenkomsten voor alle medewerkers van een locatie (zorgmedewerkers, activiteitenbegeleiding, technische dienst, klantenservice). De bijeenkomst vond plaats nog voordat de technologie was geïnstalleerd; dit om te voorkomen dat medewerkers voor een voldongen feit werden gesteld.

Ditzelfde traject volgde Tangenborgh voor bewoners en familie. Ook zij kregen een stem in de implementatie van de technologie.

Tips van Tangenborgh

  1. Medewerkers overtuigen dat hun betrokkenheid van belang is, kost tijd en aandacht.
  2. De projectleider moet bereid zijn ook het lastige gesprek aan te gaan. Want als het doel draagvlak creëren is, gaan de gesprekken ook over de zorgen en angsten die in de organisatie leven.
  3. Het lastige gesprek aangaan betekent een drempel overstappen en je kwetsbaar durven opstellen. De houding van de organisatie moet zijn: ‘We hebben niet overal antwoorden op, maar we zijn bereid te luisteren en waar mogelijk samen te zoeken naar oplossingen.’

Veilig omgaan met technologie

Naast mooie voorbeelden biedt ‘Aan de slag met technologie - De implementatiefase’ ook handige tips en verschillende toolkits.

Verder lezen

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...