Over het Nederlands Geheugenpoli Netwerk

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) streeft ernaar om de kwaliteit van zorg aan mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers te verbeteren.

Met een kleine startsubsidie vanuit het ABIDE-project (Alzheimer’s Biomarkers In Daily practicE) is het NGN van start gegaan. In 2018 heeft het NGN bestuur een visienotitie opgesteld. Download visienotitie.

Het NGN bestuur en commissieleden

Het bestuur bepaalt het beleid van het NGN. Ook let het bestuur op een goede uitvoering. In het NGN bestuur zijn alle op de geheugenpoli werkzame specialisten vertegenwoordigd.

NGN bestuur

Naast het bestuur heeft het NGN een congrescommissie. De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijks NGN congres: de geheugenpolidag. Deze commissie wisselt jaarlijks.

Dit zijn de bestuurs- en commissieleden:

Femke Bouwman

Femke Bouwman (voorzitter)
- Neuroloog bij Alzheimercentrum, VUmc, Amsterdam
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2017, 2018

Jan Driesen

Jan Driesen
- Neuroloog bij Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2018

Cynthia Hofman

Cynthia Hofman (Coördinator)
- Senior Onderzoeker, Persoonsgerichte zorg, Kwetsbare Ouderen & Dementie bij Vilans, Utrecht
- Landelijk coördinator NGN sinds 2016
- Congrescommissielid 2017

Leeg

Tanja-Anne Hoogendoorn-Stroband
- Neuroloog bij Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016

Dieneke Koek

Dineke Koek
- Klinisch Geriater bij UMCU, Utrecht
- Bestuurslid sinds 2016

Leeg

Hester van der Kroon
- Klinisch Geriater bij Spaarne Gasthuis, Hoofddorp / Haarlem
- Bestuurslid sinds 2017
- Congrescommissielid 2017, 2018

Ruth Pel

Ruth Pel-Littel (Coördinator)
- Senior programmamedewerker, Innovatie en Onderzoek bij Vilans, Utrecht
- Landelijk coördinator NGN sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2018

Annemieke Schipper

Annemieke Schipper
- Verpleegkundig specialist bij Langeland ZH, Zoetermeer
- Bestuurslid sinds 2018

Vera van Stek - Smits

Vera van Stek-Smits (Secretaris)
- Neuropsycholoog bij Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn/Leiden
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2017, 2018

Anje Sterrenburg

Anje Sterrenburg
- Ouderenpsychiater bij GGZ Delfland, Delft
- Bestuurslid sinds 2018

Vincent Vanneste

Vincent Vanneste
- Specialist ouderengeneeskunde bij Stichting Groenhuysen, Roosendaal
- Bestuurslid sinds 2017

Kerst de Vries

Kerst de Vries
- Klinisch Geriater bij MC Slotervaart, Amsterdam
- Bestuurslid sinds 2017

Marcel Weterman

Marcel Weterman
- Verpleegkundig specialist geriatrie bij UMCU, Utrecht
- Congrescommissielid 2016, 2017, 2018

Naar de overzichtspagina van het NGN

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...