One size doesn't fit all: RUDAS betere dementiescreener dan MMSE bij (analfabete) migranten

Over 10 jaar is 30% van de ouderen in de grote steden van niet-Westerse afkomst: met name van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst. Door de snelle vergrijzing en specifieke risicofactoren zoals in deze groep is de verwachting dat de incidentie van dementie snel zal stijgen.

Om dementie vast te stellen is een cognitieve test vrijwel onmisbaar. De gebruikelijke dementiescreeningstests, zoals de MMSE, zijn echter ongeschikt voor deze ouderen, omdat zij vaak laagopgeleid of analfabeet zijn. Is de Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS), in Australië ontwikkeld voor deze groep, een geschikt alternatief voor de MMSE?

Op drie geheugenpoliklinieken in Amsterdam en Rotterdam (MC Slotervaart, Erasmus MC en Havenziekenhuis) werd van februari 2016 tot en met juli 2017 de MMSE en de RUDAS afgenomen bij 152 oudere migranten, met name van Turkse en Marokkaanse afkomst. Patiënten werden daarnaast onderzocht volgens de normale diagnostische routine: anamnese, hetero-anamnese, lichamelijk onderzoek, en zij kregen andere cognitieve (screening)tests zoals de Seven Minute Screen of de Cross-culturele dementiescreening.

Daarnaast werd de mantelzorger gevraagd de IQCODE-sf in te vullen. De geriater of neuroloog stelde vervolgens een voorlopige onderzoeksdiagnose te stellen, geblindeerd voor MMSE en RUDAS score. Op basis van deze 'gouden standaard' verdeelden men patiënten in drie groepen: patiënten zonder cognitieve stoornissen, patiënten met Mild Cognitive Impairment en patiënten met een dementiesyndroom. Vervolgens ging men na in hoeverre de RUDAS en MMSE in staat waren om de gouden standaard 'cognitieve status' correct te voorspellen.

De cognitief gezonde groep werd vergeleken met de patiënten met MCI en dementie. De RUDAS bleek minimaal even goed te ‘detecteren’ op dementie als de MMSE. Bovendien bleek de RUDAS minder gevoelig voor opleiding / analfabetisme. Aanbevolen wordt dan ook om bij (analfabete) migranten de RUDAS als dementiescreener te overwegen in de eerste- of tweedelijns setting.

Het volledige artikel is te lezen op: Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2018;8:290–305 (DOI:10.1159/000490174)

De Nederlandse vertaling van de RUDAS is te vinden op NKOP.nl.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...