Nieuwe studie naar dementie op jonge leeftijd

In 2018 is PRECODE gestart, een landelijke studie naar de prevalentie, definitie, herkenning en zorgpaden bij dementie op jonge leeftijd. PRECODE is een samenwerking tussen de Alzheimercentra in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht, het NIVEL en Alzheimer Nederland.

 

Waarom deze studie?

Dementie op jonge leeftijd (<65 jaar) heeft ingrijpende gevolgen. Het treft mensen in een actieve levensfase, waardoor de impact op het dagelijks functioneren groot is. Gedragsproblemen en persoonlijkheids-veranderingen zorgen vaak voor spanningen binnen het gezin. Daarnaast leidt dementie op jonge leeftijd meestal tot verlies van werk en kunnen financiële problemen ontstaan.  De herkenning van dementie op jonge leeftijd is moeilijk en de duur tot een juiste diagnose lang. Bij ongeveer 45% van de mensen wordt eerst een andere diagnose gesteld zoals depressie of burn-out, waardoor passende hulp uitblijft.

Wat willen onderzoekers bereiken?

Een tijdige diagnose en passende hulp vraagt een betere herkenning van dementie op jonge leeftijd door de huisarts en verbetering van de toegang tot zorg. Zij richten ons op het beantwoorden van 4 onderzoeksvragen:
1. Hoe definiëren wij ‘dementie op jonge leeftijd’
2. Wat is de geschatte internationale prevalentie van dementie op jonge leeftijd 
3. Hoeveel mensen met dementie op jonge leeftijd en met welk subtype zijn er in Nederland?
4. Wat zijn vroege herkenningssignalen van dementie op jonge leeftijd in de huisartspraktijk en hoe verloopt de toegang tot zorg na de diagnose?

Precode onderzoekers

Momenteel wordt een delphi-studie uitgevoerd om te komen tot een definitie van dementie op jonge leeftijd (Alzheimer Centrum Radboudumc) en een literatuuronderzoek naar de geschatte internationale prevalentie (Alzheimer Centrum Limburg). Vervolgens wordt in kaart gebracht hoe vaak en welke vormen van dementie op jonge leeftijd voorkomen in Nederland. Hiertoe zal een prevalentieschatting plaatsvinden in geografisch afgebakende gebieden rondom de Alzheimer Centra in Nederland (Alzheimercentrum Erasmus MC) en een prevalentieregister worden opgezet binnen het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (Alzheimercentrum Amsterdam).

Tot slot zal de signaleringslijst voor de vroege herkenning van dementie op jonge leeftijd in de huisartspraktijk worden aangepast door de klachtenpresentatie te bestuderen binnen de huisartspraktijk in de periode voorafgaand aan de diagnose. Aansluitend onderzoeken we ook de zorgpaden na de diagnose om aanbevelingen te doen (Alzheimer Centrum Limburg).

Meer weten?
christian.bakker@radboudumc.nl of kirsten.peetoom@maastrichtuniversity.nl                                 

Naar nieuwsoverzicht
Naar de overzichtspagina van het NGN

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...