Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is gestart in 2008 en liep door tot eind 2016. In meer dan 125 projecten werken organisaties samen om ouderen te helpen hun leven zo zelfstandig en zo waardevol mogelijk te blijven leiden. Ook als iemand afhankelijk wordt van zorg of ondersteuning.

Nationaal Programma Ouderenzorg logo
Logo Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Aanpak

Belangrijk uitgangspunt van het NPO was dat alle activiteiten zijn afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het NPO deed dit met:

  • Innovatieve projecten om de zorg en ondersteuning anders te organiseren.
    Bekijk het overzicht van NPO-projecten.
  • Regionale samenwerking: ruim 650 partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg hebben, samen met ouderen de krachten gebundeld. Zij werken samen in 8 regionale netwerken.
  • Het betrekken van ouderen door hun wensen als uitgangspunt te nemen (lees meer bij ouderen).

Groeiboekje voorkantBoekje: Groeien in ouder worden

Groeien in ouder worden gaat over de ontdekkingstocht van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw. Wat waren bijvoorbeeld de mooiste keuzes, opbrengsten en overwinningen? Betrokkenen bij het NPO geven een inkijkje. En ouderen zelf vertellen op indringende wijze hoe zij hun levenslijn zien doorlopen.
Meer over 'Groeien in ouder worden'

NPO: fase 1 en fase 2

De 1e fase van het Nationaal Programma Ouderenzorg liep van 2008 tot 2013 en beschikte over een budget van 80 miljoen euro. Hiervan zijn 75 transitie-experimenten, onderzoeksprojecten en implementatieprojecten en 8 regionale netwerken gefinancierd. Veel experimenten gaan over het anders organiseren van zorg en welzijn vanuit de vraag van ouderen. Veel projecten gaan over het tijdig opsporen van problemen bij ouderen, het opstellen van een zorgplan en goede afstemming en coördinatie.

De 2e fase liep van 2014 tot 2016 en beschikte over 9 miljoen euro. Dit geld is bedoeld om de resultaten verder te verspreiden en te borgen. Het platform BeterOud en de 8 regionale netwerken zetten zich daarvoor in. Samen zorgen we ervoor dat de meest kansrijke inzichten en opbrengsten uit het NPO breder toegepast worden en zo een vanzelfsprekende plek krijgen in het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen. Ook willen we in deze de speciale NPO-werkwijze borgen: de behoeften van ouderen staan centraal, regionale samenwerking over domeinen en disciplines en vernieuwingen systematisch prioriteren, evalueren en implementeren.

Op 30 november 2016 heeft staatssecretaris Van Rijn tijdens de conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' het NPO officieel overgedragen aan BeterOud. Sinds 2017 gaat het nieuwe consortium BeterOud met verschillende partijen aan de slag om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Lees het nieuwsbericht.

Logo TOPICS-MDSOnderzoeksinstrument: Minimale Data Set

Binnen het NPO is een meetinstrument ontwikkeld om het effect van de initiatieven in kaart te brengen: de Minimale Data Set (MDS). Het instrument bestaat uit gevalideerde onderzoeksvragen voor ouderen en mantelzorgers en heeft een database opgeleverd met gegevens van meer dan 38.000 ouderen en meer dan 4.000 mantelzorgers.
Meer over de MDS

Verspreiden en toepassen in de praktijk

Het NPO levert veel moois op. Nieuwe initiatieven, handreikingen, instrumenten, methodieken en kennis over het toepassen ervan. Die resultaten willen we vasthouden en verspreiden. Daarom is in april 2015 het platform en de website BeterOud gestart.

Het Nationaal Programma Ouderenzorg wordt uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.

Publicatie

Lees meer

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...