Een wijknetwerk opzetten in 4 stappen

Ouderen blijven langer thuis wonen, op eigen verzoek en ingegeven door veranderingen in de wet- en regelgeving. De zorg voor ouderen concentreert zich hierdoor meer en meer in de wijk. Dit vraagt om samenwerking tussen diverse partijen. Hoe zorg je dat kwetsbare ouderen in de wijk de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben?

De wijk is de plek waar burgers en patiënten wonen. Om hen heen bevinden zich ook de mantelzorgers en de burgernetwerken (community care). De wijk is ook het speelveld van welzijn, verpleging, verzorging, thuiszorg en de eerstelijns zorg. En de wijk is onderdeel van een gemeente. Al deze partijen zijn betrokkenen in de wijk. Specialistische en intramurale zorg kan ook in een wijk gesitueerd zijn. Vaak is hierbij sprake van een regionale voorziening.

Een wijknetwerk opzetten in 4 stappen

Dit stappenplan beschrijft vier stappen om te komen tot een multidisciplinair netwerk in de wijk. Met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor ouderen. Het stappenplan is ontwikkeld door het ROSnetwerk ouderenzorg. Het opzetten van een multidisciplinair wijknetwerk is een cyclisch proces en bestaat uit vier stappen:

Stap 1: oriëntatie en wijkanalyse

In deze eerste stap wordt de populatie van de wijk in kaart gebracht en bekeken wie de belangrijkste samenwerkingspartners zijn. Ook wordt gekeken welke vragen er liggen ten aanzien van samenwerking en afgestemde zorg. De analyse wordt bij voorkeur gedaan door een zo breed mogelijke groep vertegenwoordigers uit de wijk.

Stap 2: opstellen van een wijkplan

Uit de wijkanalyse komt naar voren welke vragen er binnen de wijk verwacht kunnen worden en welk aanbod aanwezig is. Op basis hiervan maken de samenwerkingspartners een wijkplan. Het plan bevat een gezamenlijke visie op de zorg voor de ouderen in de wijk. Ook formuleren de partners welke strategie gebruikt zal worden om deze visie te realiseren. Tot slot stellen de betrokkenen een plan van aanpak op, waarin de stappen worden beschreven die genomen zullen worden.

Stap 3: uitvoeren van het wijkplan

Als gezamenlijk een wijkplan is gerealiseerd, is het tijd de gemaakte afspraken uit te voeren. Aandachtspunten bij de uitvoering zijn:

  • Blijf gefocust op de ouderen in de wijk
  • Aandacht voor communicatie
  • Aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking, gegevensuitwisseling en overdracht
  • Coördinatie

Stap 4: evaluatie en bijsturing

Het is van belang op vastgestelde momenten, minimaal 1 keer per jaar, het wijkplan te evalueren en te bepalen of bijsturing noodzakelijk is. Vragen hierbij zijn:

  • Wat is bereikt en wat (nog) niet?
  • Wat is het effect voor patiënten, voor zorgverleners en voor anderen?
  • Wat ging goed, en wat ging minder goed?
  • Wat zou nog verbeterd kunnen worden?

Lees ook

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...