Maatwerk

Ieder mens is anders. De een houdt van spruitjes, Frans Bauer en wandelen, de ander heeft liever Italiaans eten en klassieke muziek. Dat verandert niet als je ouder wordt en zorg of ondersteuning nodig hebt. Juist dan, in een periode van onzekerheid en verlies, zijn individuele behoeften extra belangrijk. Ze geven ons houvast en zorgen ervoor dat we langer gezond blijven. Als we wonen, welzijn en zorg daarbij aan laten sluiten, zijn we op de goede weg. Dan leveren we ‘maatwerk’.

Zelf aan de slag met innovaties

Aandacht voor ouderen in Seniorvriendelijke Ziekenhuizen

In ziekenhuizen met het keurmerk 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis' is er minder achteruitgang na ziekenhuisopname bij kwetsbare ouderen.

Meer zelfredzaamheid met SamenOud NPO-project

Zorgmodel met als doel ouderen langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen. De oudere staat centraal: welke behoeften hebben zij? Wat zouden ze graag willen veranderen?

[G]OUD: huisbezoeken na vroegsignalering NPO-project

Kwetsbare ouderen blijven langer zelfstandig door vroegtijdig signaleren en geïntegreerde zorg.

Om U: kwetsbare ouderen in kaart brengen en een zorgplan opstellen NPO-project

Met een opsporingsmethode (U-PRIM) en een zorgprogramma (U-CARE) kunnen huisartsen proactieve zorg bieden aan kwetsbare ouderen.

Walcheren Integrale Zorgmodel voor signalering en behandeling van kwetsbare ouderen NPO-project

Het samenhangend zorgaanbod van het Walcheren Integrale Zorgmodel is een preventief en integraal model voor samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

Functiebehoud in Transitie (FIT) NPO-project

Proactieve ouderenzorg in de huisartsenpraktijk met FIT-model. Met als doel minder functieverlies bij thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Geriatrisch Zorgmodel: de kwetsbare oudere centraal in samenhangende zorg NPO-project

Verschillende zorgdisciplines werken met elkaar voor meer overzicht over de zorg die een oudere krijgt. De oudere houdt de regie.

Langer zelfstandig thuis wonen met Lang Leve Thuis NPO-project

Kwetsbare ouderen krijgen hulp van nuldelijns organisaties, vrijwilligers en mantelzorgers waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

ISCOPE: preventieve en afgestemde ouderenzorg NPO-project

Met een simpele vragenlijst en een zorgplan krijgen huisartsen meer grip op de zorgsituatie van ouderen en meer oog voor hun functioneren.

Zorg uit Voorzorg: zorg op maat voor ouderen in een kwetsbare positie

Interventie om beperkingen bij ouderen te verminderen en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...