Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2)

De Zorg- en WelzijnsStandaard voor de tweede lijn (ZWS-2) is een protocol rondom de ziekenhuisopname van ouderen met meerdere aandoeningen. Met het protocol richten ziekenhuizen zich op herstel, de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Uit onderzoek blijkt dat ZWS-2 de zelfstandigheid verbetert en de belasting van mantelzorgers verlaagt.

Voor welke professionals

 • zorgverzekeraars

 • gemeenten

 • patiëënten & ouderen(organisaties)

 • wetenschappers

 • beleidsmakers

 • (para)medici

 • verpleegkundigen in ziekenhuizen

Voor welke ouderen

 • ouderen van 70 jaar en ouder

 • ouderen, opgenomen op de ziekenhuisafdelingen Cardio-Thorale Chirurgie en Longziekten, Heelkunde, en Algemene en Interne Geneeskunde & Reumatische zieken

Hoe het werkt

De ZWS-2 werkwijze bestaat uit:

 • een screening op kwetsbaarheid;
 • een zorgplan op maat;
 • vervolginterventies door proactief consultatieteam;
 • een medicatie beoordeling.

Indien nodig is er een multidisciplinair overleg, wordt er een uitgebreid geriatrisch onderzoek uitgevoerd en worden geschoolde vrijwilligers ingezet. In de ideale situatie wordt de terugkeer naar huis zorgvuldig voorbereid: de thuiszorg is geregeld, de wijkverpleegkundige is goed geïnformeerd, alle benodigde medicatie en hulpmiddelen staan klaar en er zijn voldoende zorgmomenten ingelast.

Wat het oplevert

Zowel patiënten als hulpverleners zijn overwegend positief over ZWS-2. Dat blijkt een evaluatie van ZWS-2. Kwetsbare ouderen functioneren 3 maanden na ontslag beter dan kwetsbare ouderen bij wie ZWS-2 niet is ingezet. Ook de belasting voor de mantelzorger is lager in vergelijking met de situatie zonder ZWS-2. Alle afdelingen waren enthousiast en hebben gevraagd om door te gaan. Over het algemeen was de transitie redelijk snel te maken. Het bleek eenvoudig om vrijwilligers te werven. De vrijwilligers beoordeelden de training als positief.

Het project ZWS-2 was een transitieproject en is inmiddels over het hele ziekenhuis uitgerold. ZWS-2 staat nu bekend als GIDZ en is nu reguliere zorg.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]