Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

Interdisciplinaire training SBAR: Communicatie tussen zorg en welzijn over thuiswonende ouderen

Bij thuiswonende kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners uit zorg- en welzijnssector betrokken. Communicatie en afstemming tussen hulpverleners vindt echter weinig plaats of verloopt stroef. In dit project werd een training voor eerstelijns verpleegkundigen en welzijnswerkers ontwikkeld. De training moet duidelijkheid geven over het gebruik van het communicatie instrument SBAR.

Voor welke professionals

  • eerstelijns hulpverleners uit de zorg en welzijnssector

  • supermarkt- en winkelmedewerkers

Voor welke ouderen

  • thuiswonende ouderen

Hoe het werkt

Er is een interdisciplinaire training ontwikkeld op basis van interviews met betrokken hulpverleners en ouderen. In zeven maanden vonden 15 trainingen plaats waaraan 97 zorgprofessionals (waaronder voornamelijk verpleegkundigen en verzorgenden) en 55 welzijnsprofessionals (met name casemanagers en maatschappelijk werkers) deelnamen. Via de Radboud Health Academy kan de training in de toekomst tegen betaling gevolgd worden, in eerste instantie door verpleegkundigen en later ook interdisciplinair. Hier vind je meer informatie over de SBAR training.

Wat het oplevert

De SBAR training werd heel positief beoordeeld, namelijk met een 8 of 9 (op een schaal van 1 tot 10). Dit cijfer gaat ook over de haalbaarheid van het gebruik van SBAR in de praktijk. Een kleine groep (verpleegkundige) deelnemers (N=26) nam gesprekken met andere hulpverleners op voor en na de training. Hieruit werd duidelijk dat de training geen effect had op de structuur van de gesprekken en tevredenheid van de ontvanger. Omdat de groep klein was, kan een evaluatie met een groter aantal gesprekken mogelijk wel effecten laten zien.