Lokaal samenwerken

Samenwerken levert creatieve oplossingen

‘Beroerd dokter.’ Dat zegt meneer Bakx (81) als zijn huisarts vraagt hoe hij slaapt. Maar meneer Bakx komt eigenlijk voor zijn rugpijn, die wordt steeds erger. Lastig, want sinds zijn vrouw dementeert doet hij het hele huishouden. Tijd voor zichzelf heeft hij nauwelijks. Voor het eerst in 64 jaar kan hij niet meedoen aan het najaarsconcert van de harmonie.

Wat nu?

Uit gesprekken met de huisarts en de POH’er blijkt dat meneer Bakx liefst alles zelf doet. Vandaar wellicht die rugpijn. De huisarts verwijst hem door naar de fysiotherapeut, maar ze neemt ook contact op met het sociaal werk en het steunpunt mantelzorg.

De sociaal werker ontdekt dat meneer Bakx de administratie laat versloffen. Voorheen deed zijn vrouw dat, zij was ook veel handiger met de computer. Meneer Bakx beseft dat het ooit misgaat en dáár ligt hij wakker van.

De sociaal werker schakelt een getrainde vrijwilliger in, die komt helpen bij de administratie en de belastingaangifte. En het steunpunt mantelzorg regelt respijtzorg, zodat meneer Bakx op dinsdagavond gewoon weer kan repeteren.

Afstemming van competenties en contacten

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en willen dat vaak ook graag. Dat betekent meestal wel dat ze op meerdere levensterreinen een steuntje in de rug nodig hebben.

Dat betekent ook dat de betrokken professionals en vrijwilligers van elkaar moeten weten wat ze doen, zodat ieders competenties en contacten op het juiste moment kunnen worden ingeschakeld. Zeker voor ouderen met een kleine kennissen- en familiekring is een goed draaiend netwerk van levensbelang.

Het pak je het aan?

De laatste jaren is er al veel ervaring opgedaan met lokaal samenwerken rond ouderen:

Tool Wijkgericht Integraal WerkenAnalysetool Wijkgericht Integraal Werken

Lukt het jou om integraal te werken? Met de Analysetool Integraal Werken in de Wijk Wijkgericht Integraal Werken analyseer je wat er goed gaat en wat beter kan.

Doe de analyse

Infographic wie is wie in de wijkInfographic: Wie is wie in de wijk?

Bekijk wie wat doet aan zorg en ondersteuning voor ouderen in de wijk. Een overzicht van de belangrijkste spelers en hun werkzaamheden.

Bekijk infographic

Samenwerken aan meer bewegen voor ouderenInteractieve PDF: Samenwerken aan meer bewegen voor ouderen

Van integraal beleid, netwerken bouwen in de wijk naar meer bewegen voor ouderen.

Download PDF

Publicatie Medisch en Sociaal verbondenPublicatie: Medisch & sociaal verbonden

Kom meer te weten over wat goed werkt in de samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal werk.

Lees publicatie

Huisarts Annet WindArtikel: Huisarts heeft sociaal werk hard nodig

Huisarts Annet Wind geeft tips aan sociaal werkers die korte lijnen met de huisarts willen.

Lees artikel

Meer weten?

Wil je meer weten, mis je informatie of heb je een idee voor een tool, bel of mail ons gerust! Blijf op de hoogte en abonneer je op onze nieuwsbrief of volg ons op LinkedInTwitter of Facebook.

Zelf aan de slag met innovaties

Even Buurten: samen naar passende ondersteuning in de buurt NPO-project

Met een integrale wijkaanpak het sociale netwerk van kwetsbare ouderen verstevigen en problemen op tijd signaleren.

Kwetsbare ouderen langer zelfstandig in een woonservicegebied NPO-project

In een woonservicegebied is zorg en welzijn op elkaar afgestemd. Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en maken minder gebruik van ziekenhuisopnames.

Meer zelfredzaamheid met SamenOud NPO-project

Zorgmodel met als doel ouderen langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen. De oudere staat centraal: welke behoeften hebben zij? Wat zouden ze graag willen veranderen?

De Verzoamelstee vergroot sociale redzaamheid van ouderen op het platteland NPO-project

In de Verzoamelstee leren ouderen omgaan met tablets. Ouderen worden digitaal vaardiger waardoor hun zelfredzaamheid verbetert.

Samen naar beter in De Schooten

In Samen naar beter in De Schooten bundelen verschillende disciplines hun krachten voor ouderen met een complexe zorgvraag.

Zorg- en WelzijnsStandaard voor de eerste lijn (ZWS-1) NPO-project

Geïntegreerde zorg voor ouderen met een samenhangend welzijns- en zorgaanbod uit de eerste lijn. Kwaliteit van leven en behoud van functioneren staan centraal.

Tweedelijns Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS-2) NPO-project

Beter zelfstandig functioneren na ziekenhuisopname met protocol gericht op kwaliteit van leven.

Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk

Samenwerkingsmodel om de eerstelijnszorg voor ouderen in de wijk te versterken. Ouderen ontvangen samenhangende zorg en ondersteuning op een breed vlak.

Buurtgenoten vormen met elkaar een Stadsdorp

In een Stadsdorp helpen en ondersteunen buurtgenoten elkaar. Er is minder kans op eenzaamheid en ouderen kunnen langer thuis blijven wonen.

Levensles enthousiasmeert jongeren voor ouderenzorg NPO-project

Met IK-Levensles gaan jongeren op onderzoek uit in de ouderenzorg en laten op de inspiratie- en kennisdag uitdagend en to-the-point zien hoe relatief eenvoudig betere zorg voor ouderen gegeven kan worden.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...