Links vernieuwing wonen, welzijn en zorg ouderen

Academische Werkplaats Ouderenzorg
Overzicht van de projecten en opbrengsten van Universiteit Maastricht en partners in de regio.
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Het informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
www.kcwz.nl

Ambient Assisted Living
Een Europees samenwerkingsprogramma in het licht van de vergrijzing. Doel is innovatieve ICT/technologische producten, diensten en systemen te ontwikkelen die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren en hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. ZonMw is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AAL-programma in Nederland.
www.aal-europe.eu of www.zonmw.nl/aal

Canon van de gerontologie
Website met veel informatie over ouder worden en ouderen, bijeengebracht door deskundigen van wetenschappelijke instellingen in Nederland.
www.canongerontologie.nl

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties
Samenwerkingsverband van vier ouderenorganisaties: Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Hierbij zijn ruim 550.000 ouderen aangesloten.
www.ouderenorganisaties.nl

Domotica: kenniscirkel domotica voor wonen en zorg
Op de website van de Kenniscirkel domotica voor wonen en zorg is informatie te vinden over zorg op afstand in de langdurige zorg. Het gaat om zorg en ondersteuning die zorgorganisaties leveren met slimme ICT-technologie aan mensen die zelfstandig thuis wonen. Ook slimme technologie voor zorginstellingen.
www.domoticawonenzorg.nl

Effectieve ouderenzorg
De website van netwerk Kring Ouderenzorg AMC en partners waarop onder meer een toolkit staat waarmee professionals problemen kunnen opsporen, diagnosticeren en behandelen.
www.effectieveouderenzorg.nl

Free learning
De website voor en door iedereen in zorg en welzijn die graag leert door middel van e-learning. Alle free learning modules zijn gratis, voor iedereen en overal toegankelijk.
www.free-learning.nl

Gerōn
Tijdschrift over ouder worden en samenleving, is een kwartaal-tijdschrift voor ieder die beroepsmatig of anderszins betrokken is bij ouderen, door het dagelijks werk, door beleid of door onderzoek. Gerōn biedt een platform voor discussie en geeft informatie over het ouder worden en het werken met en voor ouderen.
www.tijdschriftgeron.nl

Kennisplein Zorg voor Beter VVT
Kennisplein met uitgebreide informatie over het verbeteren van de langdurige zorg voor de verpleging, verzorging en zorg thuis. Met informatieve gratis nieuwsbrief.
www.zorgvoorbeter.nl

Leyden Academy
Medisch kenniscentrum dat een internationaal programma biedt voor onderwijs en onderzoek op het gebied van ouderengeneeskunde.
www.leydenacademy.nl

Minimale Data Set - onderzoeksinstrument
De Minimale Data Set (MDS) is een meetinstrument, binnen het NPO-programma ontwikkeld, om het effect van projecten in kaart te brengen. De Engelse naam voor de landelijke database is TOPICS-MDS. De vragenlijsten en meer informatie staan op de Engelstalige website.
www.topics-mds.eu

Sociaal Werk Nederland
Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) is de landelijke brancheorganisatie voor sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
www.sociaalwerknederland.nl

Ouderen Academie
Website die ouderen helpt hun gezondheid zo lang mogelijk op peil te houden. De site biedt hen een digitale wegwijzer, zodat zij zelf betrouwbare informatie kunnen vinden over gezondheid en hun gezondheidsconditie kunnen testen.
www.ouderenacademie.nl

Platform Ouderenzorg
Website voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners die kennis over ouderenzorg bundelt. Bijvoorbeeld over de laatste ontwikkelingen, richtlijnen, meet- en screeningsinstrumenten of scholing.
www.platformouderenzorg.nl

Regelhulp
Een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. De site bevat relevante informatie voor onder meer mensen met een chronische ziekte of beperking door ouderdom. Regelhulp werkt samen met bijna alle gemeenten, het CIZ, UWV en SVB.
www.regelhulp.nl

ROS-netwerk
Er zijn 17 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS'en) in Nederland. Ze adviseren en begeleiden de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van samenhangende zorg in de wijk. De ROS'en vormen gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk.
www.ros-netwerk.nl

Toolkit Ouderen
Informatie over verouderen met een verstandelijke beperking, met name over het specifieke karakter daarvan. De informatie is bedoeld voor medewerkers in de ouderenzorg, thuiszorg en welzijnswerk, medewerkers binnen de gehandicaptenzorg en voor WMO-consulenten, WMO-raden en gemeentelijke beleidsmakers.
www.vgn.nl/toolkitouderen

VitaValley
VitaValley is een netwerk voor vernieuwing in de zorg. Belangrijke thema's zijn zelfmanagement, kwaliteit en patiëntveiligheid en vitale levensloop.
www.vitavalley.nl

Mantelzorgportaal Caren zorgt
Website waar iedereen kan communiceren over bijvoorbeeld zijn moeder die in de verzorging zit, zijn hulpbehoevende vriend of buurman, et cetera.
carenzorgt.nl

Wijs met spoedzorg
Een website over de 'spoedverwijzer'. Deze helpt een verzorgende/verpleegkundige de juiste informatie bij de hand te hebben bij een zorgvraag. Daarnaast biedt de verwijzer een leidraad voor de meest voorkomende vormen van spoedzorg voor ouderen.
www.wijsmetspoedzorg.nl

ZonMw
Werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.
www.zonmw.nl

Zorg Op de Juiste Plek
De plaats voor het uitwisselen van ideeën, goede voorbeelden en het delen van kennis over het onderwerp substitutie.
www.zorgopdejuisteplek.nl

Zorg voor innoveren
Geeft inzicht in de regelingen, voorwaarden en termijnen die van belang zijn in de verschillende fases van het innovatieproces.
www.zorgvoorinnoveren.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...