Lessen uit ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers

18 mei 2015

Onlangs publiceerde het RIVM een onderzoeksrapport over de onderscheidende waarden van dagbesteding zorgboerderijen. Wat kunnen gemeenten en zorgaanbieders leren van de resultaten? Peter Hop schreef er over in het artikel ‘Lering trekken uit de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers’ in het vakblad ‘Sociaal Bestek’.

Onderzoek

Het onderzoek verkende de mate waarin dementie invloed heeft op de maatschappelijke participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De focus lag op de verschillen tussen dagbesteding op zorgboerderijen en dagbesteding in reguliere zorginstellingen. Onderzoekers keken naar de eigenschappen van de voorziening en de wijze waarop zij de dagbesteding aanbieden.

Conclusies en vernieuwende lessen

Uit de bevindingen van het onderzoek kan een aantal conclusies getrokken worden waar gemeenten en zorgaanbieders rekening mee kunnen houden.

Respijt functie

Dagbesteding vervult een belangrijke respijtfunctie voor mantelzorgers van mensen met dementie. Door dagbesteding worden zij nog enigszins in de gelegenheid gesteld om maatschappelijk te blijven participeren en kunnen ze naar verwachting de zorg langer dragen.

Diversiteit in aanbod

Diversiteit in het aanbod van dagbesteding is van groot belang. Vaak sluit het aanbod van dagbesteding in zorginstellingen niet aan bij de wensen en behoeften, waardoor mantelzorgers het aanbod afslaan. Dit gebeurt met name door mantelzorgers van relatief jonge mensen met dementie, maar ook bij (oudere) mantelzorgers die tevens partner zijn van iemand met dementie.

Programma is leidend

Voor veel mantelzorgers die tevens partner zijn, is voornamelijk het programma dat op de zorgboerderijen wordt geboden leidend.

Mantelzorgers zijn goud waard

Overbelasting van mantelzorgers is een potentieel risico in het nieuwe zorgstelsel. Gemeenten doen er goed aan om, in overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren, goed voor deze mantelzorgers te zorgen.

Lessen trekken uit succes zorgboerderijen

Gemeenten en reguliere zorgaanbieders doen er ook goed aan om lessen te trekken uit de toegevoegde waarde die het RIVM blootlegt over de dagbesteding op zorgboerderijen. Het programma dat daar wordt geboden spreekt mantelzorgers eerder aan, waardoor zij sneller geneigd zijn om dagbesteding voor hun naasten te aanvaarden.

Wat kan helpen

Het artikel stipt ook enkele aandachtspunten aan die kunnen helpen bij het inrichten van een programma voor dagbesteding: kijken naar en aansluiten op de ontwikkelingen in de samenleving, bijhouden van tuinen, meer aandacht voor dieren en een bredere functie van stads- en kinderboerderijen.

Lees verder

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...