Databank voor interventies in de ouderenzorg

De databank voor interventies geeft een overzicht in het aanbod én inzicht in de kwaliteit van interventies die het leven van ouderen verbeteren.

Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de langdurige zorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet je wat juist is? Wat werkt en wat niet?

Effectieve interventies voor de ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Vandaar deze databank. Een onafhankelijke commissie van hoogleraren en ervaren mensen uit praktijk en beleid beoordeelt de interventies op kwaliteit. In de databank vind je de interventies die de commissie erkend heeft als goed onderbouwd en/of effectief. Zo biedt de databank op een centrale, toegankelijke plek overzicht in het aanbod én inzicht in de kwaliteit van interventies.

De databank is volop in ontwikkeling, er komen steeds nieuwe erkende interventies bij. Jouw interventie ook laten erkennen?

Bekijk de video op YouTube (externe link).

Bekijk hier de interventies die door de commissie erkend zijn als goed onderbouwd en/of effectief. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Hebt u een interventie voor de langdurende zorg ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Erkend

 • Muziekkusseninterventie biedt houvast voor ouderen met dementie

  29 sep 2017 De Muziekkusseninterventie heeft als doel nachtelijke onrust te verminderen bij oudere mensen met dementie op psychogeriatrische verpleegafdelingen.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • 'GRIP op probleemgedrag' effectief bij bewoners met dementie

  29 sep 2017 De interventie GRIP helpt bij het verminderen van probleemgedrag en psychofarmacagebruik bij bewoners met dementie in de intramurale zorg.

  Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Foutloos leren bij dementie

  21 mrt 2017 Vergroten van de autonomie en de kwaliteit van leven van mensen met dementie door het opnieuw zelfstandig leren uitvoeren van één of enkele bezigheden.

  Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • De Veder Methode: theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg

  21 mrt 2017 Meer plezierige momenten voor mensen met dementie in zorginstellingen door contact tussen deze bewoners en hun omgeving.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

  26 sep 2016 Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een psychosociale interventie voor professionele zorgverleners en mantelzorgers.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Dierbare herinneringen

  03 dec 2015 Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, met klinisch relevante depressieve klachten, ervaren minder depressieklachten

  Ouderen Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Exbelt

  01 okt 2015 Stoppen van het gebruik van bandenfixatie in psychogeriatrische verpleeghuizen

  Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Titan plus

  01 apr 2015 LVB-jongeren met een geringe maatschappelijke participatie toeleiden naar werk, opleiding of een andere vorm van dagbesteding.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Doen bij Depressie

  08 dec 2014 Doen bij Depressie richt zich op systematisch opsporen & behandelen van depressie & depressieve klachten bij ouderen met chronische problemen in verpleeghuizen.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Ontmoetingscentra

  19 aug 2014 Ontmoetingscentra richt zich op ondersteuning van mantelzorgers & mensen met dementie, om overbelasting te voorkomen en mensen langer thuis te laten wonen.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Vallen Verleden Tijd

  16 mrt 2017 Verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst.

  Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Valanalyse 65+

  02 apr 2013 Ondersteunen van eerstelijns zorgverleners bij het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en het geven van een advies op maat aan deze ouderen.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • Op verhaal komen

  14 jun 2012 Deze interventie heeft als doel om klinisch relevante depressieve klachten te verminderen, om het risico op een klinische depressieve stoornis te reduceren.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Zicht op Evenwicht

  21 sep 2010 Verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag en het vergroten van de dagelijkse activiteit.

  Ouderen Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Halt! U valt

  27 apr 2010 Risico’s van vallen en het aantal valongelukken bij zelfstandig wonende ouderen verminderen.

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd
 • In de put, uit de put 55+: zelf depressiviteit overwinnen

  17 dec 2009 Depressieve klachten bij oudere volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt.

  Ouderen Effectief volgens goede aanwijzingen
 • In Balans: valpreventieprogramma voor ouderen

  03 nov 2009 Voorkomen van valongelukken bij ouderen door middel van risicofactoren en beïnvloeding van het eigen beweeggedrag

  Ouderen Theoretisch goed onderbouwd

Deze interventies zijn al beoordeeld door de commissie en “onder voorbehoud” erkend. Dit betekent dat de ontwikkelaars met de feedback van de commissie hun beschrijving aanpassen en opnieuw indienen. Dit doen zij met begeleiding vanuit Vilans en zijn dus nog “in traject”. Bekijk hier de interventies die door de commissie onder voorbehoud zijn erkend.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

Onder voorbehoud erkend

 • Mijn leven in kaart

  10 okt 2017 Door het vertellen van het levensverhaal krijgt de oudere mens meer grip op het leven en de (verzorgende) omgeving leert de oudere beter kennen.

Vilans begeleidt ontwikkelaars bij de beschrijving van hun van interventies, op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie. Kijk welke interventies dit traject momenteel doorlopen. Selecteer in de rechterkolom een doelgroep om gerichter te kunnen zoeken.

Uw interventie ook laten erkennen? Lees hoe dit werkt of meld uw interventie direct aan via het aanmeldformulier.

In traject

 • DementieNet

  12 jan 2018 Langer thuis blijven met betere lokale netwerkzorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie.

 • Tovertafel Original

  04 jul 2017 Apathie bij ouderen in de midden- tot late fase van dementie doorbreken, door stimuleren van fysieke- en cognitieve activiteit en sociale interactie.

 • Music & Memory

  04 jul 2017 Het gestructureerd aanbieden van gepersonaliseerde muziek via een iPod vermindert gedragsproblematiek bij mensen met dementie.

 • Dementia Care Mapping (DCM)

  04 jul 2017 Werken aan persoonsgerichte zorg door ervaringen en behoeften van mensen met dementie in kaart te brengen vanuit hun eigen perspectief.

 • ABC-methode

  13 apr 2017 Methodiek voor het vergroten van het competentiegevoel van zorgmedewerkers om om te kunnen gaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

 • Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis (EDOMAH)

  20 apr 2015 Omgaan met beperkingen en behouden en vergroten van de participatie in betekenisvolle activiteiten in de eigen omgeving.

 • Meer mens

  07 mrt 2014 Deze methode richt zich op zeer zorgafhankelijke cliënten, met als doel hen meer regie over hun eigen bestaan te geven en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...