Eerste lijn

Hoe sneller we kwetsbare ouderen op kunnen sporen, hoe beter we kunnen inspelen op (toekomstige) problemen. Vroegsignalering is dus belangrijk. Wat maakt ouderen kwetsbaar? Wie gaat het moeilijk krijgen over een paar jaar? Eerstelijnszorg is zorg waar iemand zonder een verwijzing een beroep op kan doen. Meestal is dat de huisarts (en praktijkondersteuner), maar ook fysiotherapeuten, apothekers, maatschappelijk werkers en tandartsen vallen hieronder.

Zelf aan de slag met innovaties

Om U: kwetsbare ouderen in kaart brengen en een zorgplan opstellen NPO-project

Met een opsporingsmethode (U-PRIM) en een zorgprogramma (U-CARE) kunnen huisartsen proactieve zorg bieden aan kwetsbare ouderen.

De GRIP&GLANS-cursussen: meer eigen regie en welbevinden voor ouderen NPO-project

Ouderen en jonge senioren krijgen meer zelfvertrouwen, voelen zich beter en zijn minder eenzaam na de groepscursus.

[G]OUD: huisbezoeken na vroegsignalering NPO-project

Kwetsbare ouderen blijven langer zelfstandig door vroegtijdig signaleren en geïntegreerde zorg.

Meer zelfredzaamheid met SamenOud NPO-project

Zorgmodel met als doel ouderen langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen. De oudere staat centraal: welke behoeften hebben zij? Wat zouden ze graag willen veranderen?

Walcheren Integrale Zorgmodel voor signalering en behandeling van kwetsbare ouderen NPO-project

Het samenhangend zorgaanbod van het Walcheren Integrale Zorgmodel is een preventief en integraal model voor samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

Functiebehoud in Transitie (FIT) NPO-project

Proactieve ouderenzorg in de huisartsenpraktijk met FIT-model. Met als doel minder functieverlies bij thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Kwetsbaarheid snel in kaart met Easycare-TOS NPO-project

Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) brengt kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart.

ISCOPE: preventieve en afgestemde ouderenzorg NPO-project

Met een simpele vragenlijst en een zorgplan krijgen huisartsen meer grip op de zorgsituatie van ouderen en meer oog voor hun functioneren.

Transmurale Zorgbrug tussen eerste en tweede lijn NPO-project

Minder functieverlies en sterfte na ziekenhuisopname door brug tussen professionals in ziekenhuizen en professionals in de eerstelijnszorg.

ZWIP verbindt online hulpverleners met ouderen NPO-project

Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) verbetert de samenwerking tussen hulpverleners, ouderen en mantelzorgers met online overlegtafel.

AlleMinder projecten

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...