Wat doen de regionale netwerken?

Bij zorg en ondersteuning van ouderen zijn veel verschillende organisaties betrokken. Denk aan huisartsen, apotheken, verpleeghuizen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en gemeenten. Goede afstemming en samenwerking is een voorwaarde voor goede zorg. De regionale netwerken - voortgekomen uit het NPO - werken aan een betere samenwerking in de regio.

Regionale netwerken ouderenzorgDoelen en taken

De regionale netwerken staan voor een grote uitdaging: het verbeteren van de ouderenzorg. De taken van de netwerken zijn divers, bijvoorbeeld:

  • Gezamenlijk een aantal grote projecten opzetten die de ouderenzorg helpen verbeteren.
  • De wensen van ouderen als uitgangspunt nemen.
  • Nieuwe kennis ontwikkelen over bijvoorbeeld betere preventie, diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg.
  • De opgebouwde kennis landelijk verspreiden, samen met opleidingsinstituten, kennisinstituten, beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties.
  • Organisaties een plek geven in hun regionale netwerk.
  • Ouderen bij het netwerk betrekken.
  • Bestuurlijke afspraken maken met de organisaties in hun netwerk.

Video ouderenparticipatie

De netwerken zetten zich in voor meer ouderenparticipatie in de zorg en welzijn. In onderzoeksprojecten, beleid, in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij de overgang van ziekenhuis naar thuis. Onderstaande video geeft een impressie van het belang van ouderenparticipatie voor de netwerken.

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Kun je de video niet goed afspelen? Bekijk hem dan op Youtube.com.

Uitbreiding in de regio

In de eerste jaren van het Nationaal Programma Ouderenzorg lag het accent op de vorming van bestuurlijke netwerken. De acht Universitair Medische Centra (UMC's) in Nederland hebben hierin het voortouw genomen en allemaal een netwerk geïnitieerd. Deze netwerken zijn inmiddels gegroeid en steeds meer organisaties in de regio sluiten zich aan.

Meedoen als organisatie?

Alle organisaties voor zorg en ondersteuning van ouderen in de regio kunnen zich aansluiten bij een regionaal netwerk. En meewerken aan verbeteringen in de zorg en welzijn voor ouderen. Bijvoorbeeld huisartsen, paramedici, regionale ouderenbonden en cliëntorganisaties, gemeentelijke voorzieningen, thuiszorg, apothekers, verzekeraars en verpleeghuizen, ziekenhuizen en woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen. Neem daarvoor contact op met het netwerk in uw regio.

Bij u in de buurt?

Heeft u als ervaringsdeskundige tips, opmerkingen of aandachtspunten voor het regionale netwerk bij u in de buurt? Laat dit dan ook weten aan het netwerk in uw regio.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...