Subsidie aanvragen voor ouderenprojecten

Heb je een fantastisch plan om het leven van ouderen aangenamer te maken of te verbeteren? Dan kun je subsidie aanvragen. Er zijn verschillende fondsen die willen investeren in initiatieven van ouderen en ouderenorganisaties om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren of ervoor zorgen dat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Dit overzicht is niet compleet. Ken je nog andere fondsen? Laat het ons weten en laat een reactie achter!

Overzicht van fondsen

Fondsenvoorouderen.nl is een vergelijkingswebsite met een overzicht van fondsen voor ouderenprojecten. Door het invullen van de QuickScan zie je snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt indienen.

Subsidiekalender ZonMw

Houd de subsidiekalender van ZonMw in de gaten.

Fonds NutsOhra

Fonds NutsOhra (FNO) vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma 'Meer Veerkracht, Langer Thuis' ondersteunt het fonds projecten die kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen. Het programma loopt van februari 2015 tot 2018, met een budget van 12 miljoen euro.

Het fonds financiert projecten die betrekking hebben op twee thema’s: 1) meedoen en netwerk, en 2) mobiliteit en bewegen. Het gaat daarbij om vernieuwende projecten maar ook om projecten die bestaande succesvolle aanpakken verspreiden.

Initiatieven die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • beweegprogramma’s;
 • buurtaanpassingen;
 • ontwikkeling van technologie om bij te dragen aan sociale binding;
 • bevorderen gebruik van technologie om bewegen en mobiliteit te bevorderen;
 • diensten om netwerk en activiteiten van ouderen te bevorderen;
 • burgerinitiatieven en coöperaties die sociale binding bevorderen.

Lees meer over het programma Meer Veerkracht: Langer Thuis op de website van Fonds NutsOhra.

Fonds Sluyterman van Loo - ouderenprojecten

Fonds Sluyterman van Loo heeft verschillende subsidieprogramma’s met verschillende doelstellingen, budgetten en looptijden.

 • Reguliere aanvraag: Bevorderen van de kwalitieit van leven van kwetsbare ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden
 • Themaprogramma: Lang leve kunst - ouderen plezier laten beleven aan actieve kunstbeoefening
 • Premieplan: Stimuleren van lokale, kleinschalige activiteiten voor ouderen
 • Gouden dagen programma: Stimuleren van zorginstellingen om extra culturele en recreatieve activiteiten voor hun bewoners en ouderen uit de wijk te organiseren

Brentano: muziekprojecten voor ouderen

Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms is een vermogensfonds, gevestigd in Amsterdam, maar landelijk actief. Brentano ondersteunt projecten voor (kwetsbare) ouderen met een financiële bijdrage. Voor meer informatie over het fonds, bekijk de website www.brentanosteun.nl

Brentano heeft, naast het jaarlijkse giftenbudget, geld vrijgemaakt voor kleinschalige muziek- en zangactiviteiten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit kan zijn op een huiskamer voor een afdeling waar dementerende ouderen wonen, maar ook voor een groter publiek in de recreatiezaal.
Verzorgings- en verpleeghuizen kunnen een aanvraag indienen via de website. Brentano heeft een eenvoudige procedure om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

RCOAK: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) ondersteunt projecten waarbij de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen centraal staat. Landelijk uitsluitend ouderen, binnen Amsterdam horen ook dak- en thuislozen, mensen in achterstandsposities tot de doelgroep. Stichting RCOAK kent vijf donatieprogramma’s, deels ook in samenwerking met Fonds Sluyterman van Loo, zoals het donatieprogramma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’.

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van knelpunten in de zorg door projecten te steunen die de zorg beter, eenvoudiger en slimmer maken. Het fonds focust hierbij op het jaarthema maar er is ook ruimte voor kleinschalige zorgprojecten. In 2017 is één van de thema's: verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan.

Cross Care

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinsetting en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

Ken je nog andere fondsen? Laat hieronder een reactie achter!

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

 • 07-11-2017
 • Eline Antonia-Binkhuysen - Senior Fondsenwerver Zorg&Welzijn/ Oprichter - Bink FORward Fundraising - Amsterdam

Er zijn vele fondsen die projecten in de zorg en welzijn ondersteunen. Onze fondsenwerving training speciaal voor zorgmedewerkers gaat hier op in. Wellicht interessant om te publiceren. Meer info:

https://www.binkff.nl/trainingen-fondsenwerving-de-zorg/

https://www.binkff.nl/training-hoe-schrijf-ik-een-overtuigend-projectplan/

We organiseren deze trainingen om de maand.

U kunt mij bellen of mailen als u hierover vam gedachten wilt wisselen.

Hartelijke groet,

Eline Antonia-Binkhuysen

06-34954654

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...