Ouderennet VUmc en partners

Ouderennet VUmc en partners heeft een duidelijk beeld van betere ouderenzorg: ouderen die zelf aan het stuur zitten in een zorgsector die een samenhangend aanbod realiseert. Het netwerk wil er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun leven. Het netwerk bestaat uit 55 partners in Amsterdam en West-Friesland.

Regiofilm

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Ben Sajet Centrum

Ouderennet VUmc en andere partners bundelen sinds 2016 hun krachten in het Ben Sajet Centrum. Ook het ouderennetwerk van het AMC is partner. Het doel van het Ben Sajet Centrum is om nieuwe zorgpraktijk te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven van mensen - die op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen - structureel verbetert.

Inbreng ouderen

De inbreng van ouderen heeft een grote rol in het netwerk. Zo geven cliëntenpanels aan welke knelpunten zij ervaren en welke thema’s als eerste opgepakt moeten worden. Een klankbordgroep van ouderen en mantelzorgers beoordeelt de projectvoorstellen van het netwerk op relevantie en cliëntgerichtheid.

Geriatrisch zorgmodel

Het netwerk maakt gebruik van een geriatrisch zorgmodel. Dat is een verbetermodel voor de zorg voor ouderen met complexe problematiek. Dit model geeft richting aan de samenstelling van het netwerk en de projecten. Onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • versterken van de regierol van de oudere
  • zorgen voor sturing en afstemming in het gehele zorgnetwerk
  • tijdig herkennen van kwetsbare ouderen en het in de gaten houden van hun welzijn en gezondheid
  • implementeren van kennis en succesvolle verbeteringen
  • regelmatig uitwisselen van kennis en ervaring tussen cliënten, zorgverleners, onderzoekers en opleiders om de netwerkzorg voortdurend te verbeteren
  • inzetten van ICT om alle hierboven genoemde onderdelen mogelijk te maken

Partners

Het grootste deel van de zorg voor kwetsbare ouderen speelt zich af in de eerste lijn (rechtstreeks toegankelijke zorg). Daarom wordt het netwerk van daaruit opgebouwd. Het netwerk kent vooralsnog twee regio's, te weten: West-Friesland en Amsterdam (rondom VUmc)-Amstelveen. Het netwerk bestaan in totaal uit 55 partners. 

Projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten (rechts: filter regionaal netwerk) op deze website.

Meer informatie

Henriette van der Horst, dagelijks bestuur
Telefoon: 020 - 4448199
Mail: aca@vumc.nl
Website: Ouderennet VUmc en partners

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...