Leergemeenschap Lokaal Samenwerken

Nu we ernaar streven dat ouderen langer thuis blijven wonen, is lokale samenwerking een must. In deze leergemeenschap ga je met dit onderwerp aan de slag. Welke partners zijn belangrijk bij het bevorderen van participatie van ouderen?

Ontmoeten, leren en doorontwikkelen

De leergemeenschap Lokaal Samenwerken staat in het teken van ontmoeten, leren, uitwisselen en doorontwikkelen. De vragen van de deelnemers staan daarbij centraal. Met behulp van interactieve werkvormen tijdens de bijeenkomsten zoeken de deelnemers, samen met experts, naar oplossingen voor de vragen waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

Lokaal samenwerken

Bij deze leergemeenschap worden ervaringen en resultaten gedeeld over projecten en instrumenten op het gebied van lokaal samenwerken.

Agenda

Op 10 mei en 27 november waren de bijeenkomsten van de leergemeenschap Lokaal Samenwerken. Lees hieronder de verslagen van de leerbijeenkomsten.

Verslagen leerbijeenkomsten

Tijdens de leerbijeenkomst van 27 november 2017 kwamen twee inspirerende voorbeelden aan bod die samenwerking en actief zijn in eigen buurt stimuleren. Het spel ‘Ken je mij’ helpt vooral om de samenwerking tussen cliënt, beroepskracht en mantelzorger te verbeteren. Het Danspaleis is een mini-evenement dat ouderen en de buurt in beweging krijgt. Lees meer >>

Hoe kun je sociaal werk en eerstelijnszorg met elkaar verbinden als het gaat om ouderen? En hoe kijkt een huisarts hier tegen aan? Bezoekers van de Leergemeenschap Lokaal Samenwerken vroegen het op 27 november 2017 aan Johan Winter, huisarts in Stadskanaal en betrokken bij het programma SamenOud. Lees meer>>

In de leergemeenschap Lokaal samenwerken op 10 mei 2017 was samenwerken met eerstelijnszorg één van de thema’s waar de ruim 50 deelnemers met elkaar over spraken. Lector Lineke Verkooijen gaf een inleiding over de samenwerking tussen gezondheidszorg en sociaal werk. Zij pleit ervoor dat het klantperspectief werkelijk leidend is in zorg en ondersteuning. Dat betekent dat professionals goed moeten luisteren naar cliënten. Ze constateerde ook dat 'er nog veel te doen' is op dit thema. In de aansluitende rondetafelgesprekken gaven deelnemers elkaar tips over samenwerken met eerstelijnszorg én samenwerken rond zorgmijders.

Zingeving was een van de thema’s die centraal stonden tijdens de leergemeenschap op 4 november 2016. Hoogleraar Anja Machielse gaf de inleiding ‘Empowerment van kwetsbare ouderen gaat altijd over zingeving.’ Deelnemers formuleerden met elkaar tips hoe je ouderen kunt helpen bij betekenisvolle relaties. Phyllis den Brok gaf een presentatie over het belang van aandacht voor eten en liet het Platform Levensverhalen zien wat het vertellen van verhalen kan betekenen.

Hoe kun je als beroepskracht vrijwilligers werven en beter met hen samenwerken? Dat was één van de onderwerpen op de bijeenkomst van 22 juni 2016. Ook presenteerde (pdf) Lydia ten Den, docent en onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie van Windesheim, haar onderzoek naar samenwerking tussen professionals onderling en professionals en mantelzorgers. Lees de tips die in de bijeenkomst werden gegeven.

Tijdens de bijeenkomst op 17 november 2015 lag de focus voornamelijk op 'case finding'. Er was een sessie van Simone de Bruin van het RIVM, maar daarnaast veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en antwoorden te formuleren op vragen die deelnemers bezighouden. Lees ook het verslag van de bijeenkomst.

Op 12 mei 2015 vond de derde bijeenkomst plaats van de leergemeenschap voor Lokaal Samenwerken / Vroegsignalering, met veel aandacht voor verdieping en uitwisseling. Ook ouderen speelden een belangrijke rol. Bekijk de presentaties en opbrengsten van de leergemeenschappen:

Op 5 maart 2015 vond de tweede bijeenkomst van de leergemeenschap voor de projecten plaats. Ouderen speelden hier een belangrijke rol. Bekijk de presentaties van de bijeenkomst van 5 maart 2015:

Op 15 september 2014 was de eerste bijeenkomst over Vroegsignalering en Lokaal Samenwerken. De projecten Lang Leve Thuis, Even Buurten en Senior Friendly Hospitals werden daar besproken.

Contactpersonen

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...