Kring Ouderenzorg AMC en partners

Alle ouderen moeten optimale gezondheidszorg aangeboden krijgen. Dat is de visie van Kring OuderenZorg AMC (KOZ AMC) en partners dat actief is in Amsterdam en Noord-Holland. Zij doen dit door breed toepasbare werkwijzen te ontwikkelen om gezond ouder worden te bevorderen. Centraal hierin staat een efficiënte herkenning van ouderen met een verhoogd risico op functieverlies. 68 organisaties maken deel uit van het netwerk.

Website: www.effectieveouderenzorg.nl

Regiofilm

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Ben Sajet Centrum

Het ouderennetwerk van het AMC en andere partners bundelen sinds 2016 hun krachten in het Ben Sajet Centrum. Ook het ouderennetwerk van VUmc is partner. Het doel van het Ben Sajet Centrum is om nieuwe zorgpraktijk te ontwikkelen, waardoor de kwaliteit van leven van mensen - die op een vorm van langdurige zorg zijn aangewezen - structureel verbetert.

Werken met zorgmodellen

KOZ AMC verricht onderzoek naar een betrouwbare methode om ouderen met een verhoogd risico op functieverlies op te sporen, veelvoorkomende problemen systematisch te herkennen en ze effectief aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen (screening, diagnostiek en interventie) – ook wel zorgmodel genoemd – verschilt voor de eerste en de tweede lijn. De eerste lijn richt zich vooral op thuiswonende, gezondere ouderen. In de tweede lijn gaat het om ouderen die met een of meerdere ziektes zijn opgenomen in een ziekenhuis.

Ouderenparticipatie

Sinds 2010 bestaat er een ouderenmonitorgroep van zes betrokken ouderen die hun achterban vertegenwoordigen. Zij komen maandelijks bijeen onder begeleiding van een projectleider. Deze ouderen volgen de voortgang van de projecten op de voet en helpen door:

  • knelpunten in zorg, wonen en welzijn te signaleren 
  • ideeën in te brengen om ouderenzorg te verbeteren
  • onderzoeks- en projectvoorstellen te beoordelen op relevantie
  • voorlichtingsteksten en vragenlijsten te controleren op begrijpelijk- en leesbaarheid

Hun adviezen zijn niet vrijblijvend en worden meegenomen in het onderzoeksproces. Ook is sinds 2010 een digitaal ouderenpanel (ruim 400 personen) actief dat zich via enquêtes uitspreekt over onderwerpen als gezondheid, informatie over gezondheid en ICT-oplossingen.

Netwerken van AMC en VUmc gaan krachten bundelen

De ouderennetwerken van het AMC en het VUmc gaan hun krachten bundelen. De verwachting is dat zij na de zomer 2015 samen één nieuw netwerk vormen. In januari 2015 vond daarvoor een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats met de ouderennetwerken AMC en VUmc. In maart hebben delegaties van beide netwerken (partners, ouderen, netwerktrekkers) verder gesproken over het samengaan van de twee netwerken.

Transmurale Zorgbrug

Samen met het consortium van CBO/Vilans en Movisie werkt KOZ AMC aan de landelijke implementatie van de Transmurale Zorgbrug: een brug tussen de eerste en de tweede lijn die ouderen ondersteunt tijdens en na een ziekenhuisopname zodat zij langer en beter zelfstandig kunnen functioneren. Lees meer over de Transmurale Zorgbrug.

Meer projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten (rechts: filter regionaal netwerk) op deze website

Deelnemen aan het netwerk?

De partners van KOZ AMC hebben al hun activiteiten en lokale netwerken ondergebracht in het regionale netwerk. Het netwerk omvat bijna de hele opleidings- en onderzoeksregio van het AMC. Inmiddels maken 68 partijen deel uit van KOZ AMC en partners. Als uw organisatie zich aan wilt sluiten bij het netwerk, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Meer informatie

B.M. Buurman
Telefoon: 020-5665991
Mail: koz@amc.nl
Website: www.effectieveouderenzorg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...