GENERO­ - Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland

GENERO - Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland - is het regionale ouderenzorgnetwerk in het gebied dat zich uitstrekt van Rotterdam-Rijnmond, de Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland. Het netwerk wil kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn en ondersteuning van ouderen en mantelzorgers bevorderen. De behoefte van ouderen is hierbij leidend. GENERO heeft 40 betalende netwerkpartners. Neem contact op als je ook deel wil nemen. 

Website: GENERO

Download de flyer (PDF)

Regiofilm ouderenparticipatie

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Kennisuitwisseling

GENERO legt de verbinding tussen ouderen, de praktijk van zorg en welzijn, wetenschap, bedrijfsleven en opleidingen. Zo ontstaat brede kennisuitwisseling en een breed veld voor innovaties in zorg en welzijn voor ouderen.

Thema’s

Op basis van een inventarisatie in het netwerk heeft GENERO voor de komende jaren 3 inhoudelijke thema’s geformuleerd gericht op het bevorderen van zelfstandig blijven functioneren en zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving van de eigen buurt blijven wonen.

Preventie

Preventie bestrijkt een breed terrein. Het gaat over het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte bij gezonde ouderen. Maar ook over het opsporen van ziekten en aandoeningen bij ouderen met kwetsbaarheden. En bij ouderen met een verminderde gezondheidstoestand kan geprobeerd worden ziekteverergering te voorkomen.

Verbetering zorg thuis en in buurt of wijk

Steeds meer komt de nadruk te liggen op het organiseren van ondersteuning en zorg in wijk of buurt. Uitgangspunt hierbij is in eerste instantie te kijken naar wat iemand zelf kan, wat de omgeving of het netwerk kan betekenen en welke technologische ondersteuning hierbij mogelijk is. De aandacht binnen dit thema gaat onder meer uit naar wijknetwerken en betere ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Verbetering samenwerking en afstemming in zorg en welzijn

Ouderen hebben vaak te maken met zorg uit verschillende domeinen en vakgebieden. Overdracht tussen de verschillende professionals is nog niet overal vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan overdracht aan de huisarts na ontslag uit het ziekenhuis. Samenwerken is onder meer van belang tussen welzijn en zorg en transmuraal, tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en eerste lijn.

Onderwijs en opleiden

Naast de 3 inhoudelijke thema’s is als sub-thema onder meer ‘onderwijs en opleiden’ benoemd. Professionals die bij de zorg en welzijn voor ouderen zijn betrokken, moeten beter worden opgeleid. Het gaat om inhoudelijke kennis over kwetsbare ouderen en kennis over multidisciplinair samenwerken. Daarbij is het ook belangrijk om de beeldvorming rondom werken in de ouderenzorg te verbeteren. Het GENERO ouderen- en mantelzorgforum onderstreept de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en goede beeldvorming onder studenten over de ouderenzorg.

Inbreng ouderen

Sinds de start in 2008 is het ouderen- en mantelzorgforum onderdeel van GENERO. Doel: vanuit het ouderenperspectief een bijdrage leveren aan het handhaven en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. Verder zorgt het forum ervoor dat ouderen een gelijkwaardige partij zijn in het zorg- en welzijnsveld en dat hun mening meetelt in de besluitvorming.

Wilt u deelnemen aan het netwerk?

GENERO heeft 40 betalende netwerkpartners verdeeld over de gehele GENERO-regio en afkomstig uit een breed scala aan partijen: gemeenten, GGD, GGZ, onderwijs (mbo, hbo, universitair), professionals in eerstelijnszorg, ziekenhuizen, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Overzicht bijeenkomsten op website GENERO

Projecten

Websites

Meer informatie

Drs. Dini A. Smilde-van den Doel
Telefoon:  010 - 4474449
Mail: smilde@pallashrc.com

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...