Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Met als uitgangspunt de mogelijkheden van de oudere zelf. Dat is het streven van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland. De partners van de Academische Werkplaats ontwikkelen gezamenlijk diverse projecten en voeren deze uit. De projecten moeten de zorg voor ouderen ingrijpend helpen verbeteren. De Academische Werkplaats bestaat uit 5 regionale Geriatrische Netwerken die veel activiteiten organiseren en waaraan meer dan 100 organisaties verbonden zijn. U kunt zich aansluiten bij deze netwerken.

Vijf regionale Geriatrische Netwerken

De Academische Werkplaats Noordelijk Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van ouderen en mantelzorgers, regionale zorgverleners en kennisinstellingen waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De Academische Werkplaats bestaat uit 5 regionale Geriatrische Netwerken. U kunt zich aansluiten bij deze netwerken. Kijk hiervoor op de websites van de regionale Geriatrische Netwerken:

Thema’s

De academische werkplaats kiest voor verbeteringen rond drie thema’s. Binnen deze thema’s worden vernieuwende projecten ontwikkeld, uitgevoerd en getoetst.

  • Van reactieve naar proactieve zorg
    De zorg voor ouderen met complexe problemen verbetert direct als die problemen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dat is te bereiken door goed in de gaten te houden welke veranderingen plaatsvinden in het leven van ouderen. Daarbij zijn het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van belang. Bij een goede monitoring zijn preventieve acties beter in te zetten. Tijdig en gericht.
  • Samenhangende zorg dicht bij huis
    Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig hun eigen leven leiden. Daarvoor is een wijkgerichte aanpak nodig. Om die aanpak te versterken, moet met elkaar de zorg goed worden georganiseerd.
  • Herstelzorg
    Soms moet een oudere tijdelijk naar het ziekenhuis of verpleeghuis. Snelle en goede onderlinge afstemming tussen diverse zorgverleners is in die situatie onmisbaar. Het verlaagt het risico op functieverlies. Bovendien stijgt hiermee de kans dat de oudere weer naar zijn eigen vertrouwde leefsituatie kan terugkeren.

Inbreng ouderen

Ouderen en hun mantelzorgers zijn vertegenwoordigd in verschillende bestuurlijke organen van de Academische Werkplaats. Ouderen en mantelzorgers hebben in de verschillende fases van de projecten een belangrijke rol. Ze helpen problemen aan het licht te brengen. Ze praten mee over de relevantie van projectvoorstellen en kijken mee naar de interpretatie van de onderzoeksgegevens.

Regiofilm over ouderenparticipatie

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Ouderenberaad

In de regio Zuid-Holland Noord is in 2008, bij het oprichten van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland, een Ouderenberaad opgericht. Dit Ouderenberaad Zuid-Holland Noord is in 2012 zelfstandig verder gegaan en wordt ondersteund door ZorgBelang Zuid-Holland. In 2015 is subsidie verkregen van ZonMw om als Ouderenberaad meer intensief en systematisch contacten te onderhouden met en informatie te vergaren bij individuele en groepen ouderen in de regio en bij organisaties die ouderen vertegenwoordigen.

Projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten op deze website (rechts: filter regionaal netwerk)

Meer informatie

Frédérique van Weering
Telefoon: 071 - 5268444
Mail: A.M.F.van_Weering@lumc.nl
Website: http://www.awo-nzh.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...