Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)

Het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO) verbetert de samenhang in welzijn, wonen en zorg in de regio Utrecht. De stem van ouderen is hierbij leidend. 50 organisaties nemen deel aan dit netwerk. Als organisatie deelnemen? Lees meer op de website van NUZO.

Website: www.nuzo-utrecht.nl

Regiofilm

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Doel en visie

NUZO werkt aan een samenhangend aanbod in welzijn, wonen en zorg dat is afgestemd op de behoeften van ouderen. De NUZO visie die hieraan ten grondslag ligt: stimuleren en bevorderen van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in de brede regio Utrecht. In eigen woorden van de partners: het NUZO brengt de ouderenzorg in de Utrechtse regio in beweging.

Thema’s:

  • Zelfredzaamheid: zo lang mogelijk in goede conditie thuis wonen, zo nodig met ondersteuning. Vaak blijken ouderen niet op de hoogte van de vele mogelijkheden. Vooral allochtone ouderen missen veel informatie. 
  • Preventie: problemen tijdig signaleren en achteruitgang helpen voorkomen. Door de proactiviteit van ouderen te stimuleren vermindert de zorg en wordt de zorg minder belastend.
  • Integrale zorg: zorgen voor een goede overgang van de ene zorgsituatie naar de andere. Organisaties sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Er is te weinig uitwisseling en afstemming. Bovendien is de oudere zelf nog onvoldoende het uitgangspunt.

Bereikte resultaten: zorginnovatie

Het NUZO is vanaf de start in 2008 uitgegroeid tot een succesvol regionaal netwerk voor ouderenzorg. Ongeveer 50 partners delen hun ambities en werken aan de implementatie van innovatieve concepten. Het netwerk is het middel om te verbinden en kennis te delen en te verspreiden. Kortom, een podium voor zorginnovatie en zorgverbetering voor ouderen in de regio waarin veel verschillende partners succesvol samenwerken. Niet alleen uit de eerste en de tweede lijn, maar ook breed daaromheen (denk aan gemeenten en verzekeraars).

Ambities 2012 - 2016

Vanaf 2012 zetten de partners samen het netwerk voort. Sinds 2014 ondersteunen vijf partners (Altrecht, AxionContinu, Achmea, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht) de infrastructuur van het netwerk financieel. De andere partners dragen bij in natura. Het UMC Utrecht vervult op verzoek van de partners de coördinerende rol om de consolidatie van het netwerk en haar activiteiten te borgen. Dit past in de maatschappelijke rol van het UMC als initiator van regionale samenwerking in de zorg. Implementatie en onderwijs zijn net als innovatie en onderzoek belangrijke pijlers waarop de partners hun ambities vormgeven.

Ouderenvertegenwoordiging

Centraal in de activiteiten van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen staat de oudere zelf. NUZO betrekt ouderen optimaal in de planning en monitoring van netwerkactiviteiten. Utrechtse ouderenorganisaties hebben NUZO vanaf het begin van het netwerk al geadviseerd. In de Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Zorgbelang Gelderland-Utrecht en de ouderenorganisaties SBO, COSBO, NOOM en Alzheimer Nederland afdeling Utrecht.

Deelnemen als partnerorganisatie?

Wilt u betrokken zijn bij de activiteiten van NUZO en bijdragen aan het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen? Dan kan dat op twee manieren. Als convenant partner, waarbij u deelneemt aan de bestuurlijke organisatie en daarmee mede de koers bepaalt. Deze partners nemen nu deel aan het NUZO. Of u kunt steun betuigen als intentieverklaarder, waarmee u het belang van het netwerk onderschrijft en de intentie uitspreekt om hieraan actief bij te dragen.

Meer informatie

Website

www.nuzo-utrecht.nl

Contact

NUZO secretariaat: 088 - 7568122
E-mail: secretariaatnuzo@umcutrecht.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...