100 uw welzijns- en zorgnetwerk

100 uw welzijns- en zorgnetwerk (Netwerk 100) is een samenwerkingsverband van professionele organisaties in welzijn, zorg en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen). Netwerk 100 ontwikkelt samen met ouderen nieuwe projecten en producten die bijdragen aan het verbeteren van het welzijn van en de zorg aan ouderen. 16 organisaties maken deel uit van Netwerk 100.

Website: www.netwerk100.nl

Producten

EasyCare

Meer regie door betere informatie, zorgverleners met een luisterende houding die aansluiten bij de ouderen, op elkaar afgestemde zorgverlening en daardoor een steviger positie van de ouderen ten opzichte van de professionele dienstverleners. De Easycare benadering is hiervoor een uitstekend middel. Er zijn uitwerkingen voor huisartsen, ziekenhuizen, welzijnswerkers/sociale wijkteams en ouderen (zie ook ‘Als ik ouder word’ op deze pagina).

Voor apotheken is de Easycare light ontwikkeld: signalering van ouderen in kwetsbare situatie via de apotheek.

Dementievraagwijzer en valwijzer

De Dementievraagwijzer levert een antwoord op vragen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Veel mensen vragen zich af: wat is er aan de hand en wat kan mij helpen? Mantelzorgers willen weten waar ze terecht kunnen. Aan de hand van veel voorkomende vragen is de website www.dementievraagwijzer.nl ontwikkeld. De Valwijzer geeft preventieve tips en tevens adressen waar men terecht kan met vragen over vallen. De Valwijzer is ontwikkeld door het Valnetwerk regio Nijmegen.

Zorgtrajectbegeleiding bij dementie

De zorgtrajectbegeleider is een vaste contactpersoon die met raad en daad kan helpen en langdurig betrokken is, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van dementie. Zij kent het dementieproces (wat staat mensen te wachten), zij kent de weg (welke hulp is mogelijk), zij regelt snel en gemakkelijk wat er nodig is en zorgt dat de hulp of zorg goed op elkaar is afgestemd. Daarvoor heeft de zorgtrajectbegeleider ook regelmatig contact met de huisarts en andere zorgverleners.

Als ik ouder word, Samen praten over ouder worden

Als ik ouder word‘ is een zelfonderzoek voor ouderen, gebaseerd op Easycare. Het boekje en de website zijn ontwikkeld door ouderen, voor ouderen. Naar aanleiding van het zelfonderzoek zijn de gespreksgroepen ‘Samen praten over ouder worden’ gestart, geleid door een of twee oudere gespreksleiders. Een handboek voor de training van gespreksleiders en het leiden van groepen is binnenkort beschikbaar.

Regiofilm ouderenparticipatie

Bekijk de video op YouTube (externe link).


Bekijk alle regiofilms over ouderenparticipatie op Youtube.com

Activiteiten

  • Netwerk 100 kent een Dementieketen, een netwerk Valpreventie en diverse scholingsprojecten rond Easycare/motiverende gespreksvoering op HBO en MBO.
  • Actuele projecten zijn: arbeidsmarkt en beeldvorming ouderenzorg, ‘Als ik ouder word’, ‘Samen praten over ouder worden’ en ouderenparticipatie.
  • Jaarlijks is er een kennisbijeenkomst, twee bijeenkomsten 'ervaringsleren complexe ouderenzorg' en een werkconferentie waarin het beleid voor het volgende jaar wordt geformuleerd.

Doelen voor 2018-2020

  • Versterken van doelgroepparticipatie door verbindingen met cliënten- en Wmo raden en het horen van de stem van oudere migranten en ouderen in zeer kwetsbare posities.
  • Het dementieplatform faciliteert onder andere de projecten: a) casemanagement in lokale netwerken, b) deskundige professionals, vrijwilligers en ouderen, en c) jonge mensen met dementie.
  • Intensiveren van de relaties met het onderwijsveld. Enthousiasmeren en ondersteunen van motiverende gespreksvoering in de onderwijs- en zorgorganisaties. Leer- en innovatiegroepen rond ‘De reis van de oudere naar meer welzijn’.
  • Evaluatie en borging binnen Netwerk 100 van het programma ‘Samen praten over ouder worden’. Gereed maken van een handboek.
  • Sprekende voorbeelden/experimenten ontwikkeld en gedeeld rond arbeidsmarkt en beeldvorming en sociale innovatie.

Deelnemen aan het netwerk?

16 organisaties maken deel uit van Netwerk 100. Organisaties die overwegen deel te nemen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van Netwerk 100 via: netwerk100@netwerk100.nl

Doelgroeppanel van ouderen

Netwerk 100 werkt vanuit de thema’s die het Doelgroeppanel van ouderen (mede) agendeert en goedkeurt. Het Doelgroeppanel is een actief panel. Zij vergaderen 8 maal per jaar en laten zich adviseren door een klankbordgroep van 40 ouderen. Ouderen uit de regio kunnen hieraan deelnemen. Voor contact met Doelgroeppanel en Klankbordgroep: netwerk100@netwerk100.nl.

Projecten

Bekijk de uitgevoerde projecten op deze website (rechts: filter regionaal netwerk)

Website

www.netwerk100.nl

Meer informatie

Mail: netwerk100@netwerk100.nl

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...