Toon zoekbalkToon menu

Bijeenkomst Leergemeenschap Vroegopsporing

Op 22 januari 2019 houdt de leergemeenschap Vroegsignalering een bijeenkomst. Hou deze datum vast vrij in je agenda vrij als je erbij wilt zijn.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 22 januari van 10.00 - 16.00 uur
Waar: Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40
3511 PZ Utrecht

Deelname: Gratis, aanmelden is verplicht.
Aanmelden: Meld je hier aan.

Programma

10.00 uur Ontvangst met koffie
10.30 uur Opening en welkom door dagvoorzitter Franca van Rosmalen namens BeterOud.
10.35 uur Vroegsignalering (kwetsbare) ouderen: wat is nodig om samenwerking te verbeteren?
Verschillende zorg- en hulpverleners werken samen rondom vroegsignalering. Hoe is die samenwerking vormgegeven? Welke factoren staan goede samenwerking in de weg en welke factoren dragen hier juist aan bij? En wie zou de regie moeten hebben? Of moeten pakken? Het RIVM presenteert onderzoeksresultaten en gaat in dialoog met de deelnemers over hun visie hierop.
Door: Yvette Buis en Lidwien Lemmens, onderzoekers RIVM.
11.15 uur Vroegopsporing in relatie tot positieve gezondheid, eenzaamheid en zingeving
Interactieve bijdrage a.d.v. stellingen en vragen.
Door: Brenda Ott, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en lid BeterOud.
12.15 uur Pauze met lunch
13.00 uur Vroegopsporing en eenzaamheid:
Wat is bekend over preventie van eenzaamheid onder ouderen? Jan Willem van de Maat vertelt over de belangrijkste inzichten van de publicatie ‘Preventie van Eenzaamheid’ en bespreekt wat dit betekent voor het vroegsignalering. Wat zijn ‘critical moments’ en hoe kan gebruik gemaakt worden van ‘vindplaatsen’?
Door: Jan Willem van de Maat, onderzoeker sociale zorg bij Movisie.
13.45 uur Om U 3.0: proactieve integrale ouderenzorg waarbij het medisch domein wordt
gekoppeld aan het sociale domein. Om ervoor te zorgen dat iemand meedenkt met ouderen zijn de organisaties uit het medisch en het sociaal domein samen met ouderen in de regio Utrecht tot één integraal ouderenzorgmodel gekomen waarbij de oudere (‘U’) centraal staat.
Sinds 2010 is dit programma doorontwikkeld en geëvalueerd. Om U is gericht op betere zorg voor kwetsbare ouderen thuis door betere samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wijkverpleegkundige, sociaal domein en informele zorg. Aandacht voor welbevinden, zelfredzaamheid en eigen regie van mensen staan hierbij centraal. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de projectleiders de aanpak, de bevindingen en hoe professionals uit het medisch en sociaal domein beter kunnen samenwerken.
Door: Nienke Blijenberg (UMCU) en Ingrid Horstik (ontwikkelaar buurtteamorganisatie Sociaal).
14.45 uur Pauze
15.00 uur Duo-presentatie: Anders denken en anders doen: welbevinden van ouderen centraal.
Over de veranderende rol van hulpverleners in relatie tot vroegopsporing en preventie.
SamenOud: een voorbeeld uit de praktijk waarin we onze zorg en ondersteuning zo goed mogelijk laten aansluiten op wensen en behoeften van ouderen en de oudere daarbij een actieve rol geven.
Door: Klaske Winia, onderzoeker persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en ondersteuning. Afdeling Gezondheidswetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Over de veranderende rol van ouderen zelf in relatie tot vroegopsporing en preventie.
Samen met ouderen werken aan vroegopsporing en preventie vraagt een nieuwe kijk op de participatie van ouderen, van hulpverleners én van ouderen.
Door: Anjo Geluk, voorzitter Denktank 60+ Noord, lid van de Raad van Ouderen, voorzitter Centrale Cliënten Raad van een Zorgorganisatie.
16.00 uur Sluiting formele programma. Informele afsluiting met drankje en hapje.

Meld je aan

Meer informatie

Wanneer

dinsdag 22 januari 2019

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer