Zorgpaden op maat op basis van ouderenprofiel NPO-project

Titel: Analyse van zorgbehoeften en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere
Netwerk: Netwerk Ouderenzorg Regio Noord
Projectnummer: 311010201
Doelgroep: 65-plussers  
Startdatum: november 2009
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Veel ouderen hebben (gezondheids)problemen. Bijvoorbeeld geheugenverlies, dementie, incontinentie en sociaal isolement. Deze problemen komen vaak in combinatie met elkaar voor. Bovendien kunnen ze elkaar beïnvloeden. De huidige zorg gaat echter vaak uit van enkelvoudige ziektemodellen. Bij iedere aandoening zijn dan zorgverleners vanuit een andere setting betrokken. Dit leidt geregeld tot overlap, lacunes en tegenstrijdige behandelingen. Daarnaast heeft volledig herstel vaak de prioriteit, terwijl juist het welbevinden van ouderen centraal zou moeten staan. Het huidige aanbod voldoet daarom vaak niet aan de feitelijke vraag. Een transitie van het huidige aanbod en de huidige organisatie naar een ‘nieuwe standaard’ is hard nodig.

Wat houdt het project in?

Met het triage-instrument ‘Behoefte als kompas, de oudere aan het roer’ wordt de zorgbehoefte vanuit het perspectief van de oudere in kaart gebracht. Gekeken wordt naar de kwetsbaarheid, de complexiteit van de zorgsituatie en het welbevinden van ouderen. Daarnaast wordt gekeken naar persoonlijke voorkeuren van ouderen ten aanzien van zorg en ondersteuning. Ruim 2000 ouderen doen mee aan het experiment, zowel relatief gezonde ouderen als zeer kwetsbare ouderen met hoogcomplexe zorg.

Wat is de aanpak?

Ouderen vullen een vragenlijst in, waarvan de resultaten via een internetapplicatie direct inzichtelijk zijn voor de behandelaars en zorgverleners. Op basis van alle gegevens worden ouderenprofielen ontwikkeld, die de basis vormen voor het ontwikkelen van zorgpaden. Dat gebeurt met panels van professionals en ouderen. De zorgpaden worden uiteindelijk ook in de internetapplicatie opgenomen.

Ouderen worden gedurende drie jaar gevolgd, waarin ze drie keer het triage-instrument invullen.

Wat gaat het opleveren?

  • een beproefd triage-instrument;
  • een internetapplicatie als elektronisch dossier;
  • ouderenprofielen en zorgpaden;
  • onderzoeksgegevens over kosten in relatie tot ouderenprofielen en zorgpaden.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Prof. dr. J.P.J. Slaets, UMCG,  j.p.j.slaets@umcg.nl 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...