Meer Mantelzorg ondersteunt familie van allochtone ouderen

Meer Mantelzorg bestaat uit een website waar jongeren met een niet-westerse achtergrond informatie kunnen vinden over mantelzorg. Het doel is de gezondheidssituatie van ouderen met een migrantenachtergrond te verbeteren.

Voor wie

  • zorgverleners van allochtone ouderen
  • mantelzorgers van Marokkaanse, Turkse, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Chinese afkomst

Voor welke ouderen

  • allochtone ouderen van Marokkaanse, Turkse, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Chinese afkomst

Hoe het werkt

De website zorgvoorjeouders.nl bestaat uit verschillende varianten voor mantelzorgers van etnische afkomst:

  • Chinees
  • Surinaams-Hindoestaans
  • Surinaams-Creools
  • Turks
  • Marokkaans
  • Nederlands

Allochtone ouderen en mantelzorgers hebben vaak andere ideeën en gewoonten op het gebied van zorg en mantelzorg. Deze zijn specifiek voor hun cultuur. Het aanbod van zorg in Nederland kan hier nog beter op aansluiten.

Meer Mantelzorg geeft informatie over de zorg in Nederland. Waar moet je zijn voor verschillende soorten zorg? De website informeert over aandoeningen die bij allochtonen veel voorkomen. De verschillende doelgroepen kunnen er informatie vinden die specifiek is voor hun cultuur. De mantelzorger vindt er houvast bij de uitvoering van zijn taken.

Wat het oplevert

Voor toekomstige initiatieven heeft Meer Mantelzorg nuttige ervaringen opgeleverd. Zowel op inhoudelijk, technisch als financieel gebied.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...