Stappenplan modulaire zorg

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, gemeenten, ouderen (organisaties), mantelzorgers en vrijwilligers, woningbouwcorporaties, sociaal-cultureel werk.
Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?
Het stappenplan modulaire zorg omvat een stapsgewijze methode om te komen tot modules voor een specifieke groep ouderen. Het stappenplan beschrijft drie stappen met bijbehorende aandachtspunten en valkuilen. Modulariteit gaat over het opdelen van zorg en dienstverlening in hanteerbare, relatief standaard bouwstenen/modules die op veel verschillende manieren met elkaar kunnen worden gecombineerd. Door deze modules zo te combineren dat ze aansluiten bij wensen en behoeften van de oudere, ontstaat een uniek pakket van zorg en dienstverlening tegen relatief lage kosten doordat gebruik gemaakt wordt van relatief standaard modules.

Ook wordt modulariteit geassocieerd met transparante keuzemogelijkheden voor de oudere en een snelle totstandkoming van een pakket van zorg, omdat het complete pakket niet vanuit ‘het niets’ ontwikkeld hoeft te worden. Het betreft standaardisering door een flexibele mix van standaardcomponenten die door relatieve onderlinge onafhankelijkheid efficiënt kan worden gecoördineerd op vooraf overeengekomen wijze.  De zorg kan telkens afgestemd worden op de individuele behoefte, maar hoeft niet iedere keer opnieuw bedacht te worden. Het geeft inzicht in de integrale samenhang tussen welzijn, wonen en zorg, waarbij deze afzonderlijke componenten te onderscheiden zijn. Zo wordt duidelijk wat tot de verschillende domeinen behoort en waar verantwoordelijkheden liggen.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Het stappenplan moet goed zijn in te passen in de organisatie van de zorg.

Wanneer is het resultaat er?

2013.

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

UMC Groningen.

Contactpersonen

Prof. dr. J.P.J. Slaets,  j.p.j.slaets@umcg.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...