Ouderen met verstandelijke beperking NPO-project

Titel: Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking: operationalisering, risico en opsporing
Netwerk: GENERO - Netwerk ouderenzorg Zuidwest-Nederland
Projectnummer: 314030302
Doelgroep: cliënten van 50 jaar of ouder met een verstandelijke beperking, woonachtig in een consortium van drie zorgaanbieders
Startdatum: januari 2011
Looptijd: 4 jaar

Waarom is het project gestart?

De toenemende levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking leidt mogelijk tot extra levensjaren met een slechtere gezondheid of lagere zelfredzaamheid dan voorheen. Veel toegepaste gezondheidsindicatoren zijn in de groep mensen met een verstandelijke beperking echter nog niet onderzocht. Omdat onderzoekers voor hen geen standaard vragenlijsten kunnen gebruiken, belemmert dat het onderzoek. Vooralsnog hebben we geen inzicht in de omvang, verspreiding en ernst van kwetsbaarheid van de oudere bevolking met een verstandelijke beperking en de rol van leefomstandigheden daarbij.

Wat houdt het project in?

Tijdens het project wordt een lijst met gezondheidsindicatoren ontwikkeld die een goede voorspellende waarde voor een slechte prognose heeft en specifiek is voor gezondheid en functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. De lijst geeft inzicht in de verdeling en ernst van kwetsbaarheid in de doelgroep en de verschillen hiervan met de algemeen oudere bevolking.

Wat is de aanpak?

Er vindt een ‘observationeel dwarsdoorsnede onderzoek’ plaats. Daarbij worden verzamelde gegevens vergeleken met internationale gegevens over de algemene oudere bevolking en met gegevens van een ziekenhuispopulatie van 65+ in de algemene Nederlandse bevolking. Ook vindt een prospectieve cohortstudie plaats met een follow-up van drie jaar. Daarin wordt bij de deelnemers gekeken naar het verloop van zelfstandigheid, medicijngebruik, botbreuken na vallen, ziekte, ziekenhuisopname en overplaatsing naar een zorgintensievere setting. Hierdoor kunnen de onderzoekers bepalen welke factoren het meest bepalend zijn voor kwetsbaarheid. Ook berekenen zij hoe in deze oudere bevolkingsgroep de verdeling van gezonde en ongezonde levensjaren is.

Wat gaat het opleveren?

Dit project levert inzicht op over gezondheidsindicatoren die belangrijk zijn voor het opsporen van kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking. Deze kennis zal verspreid worden via publicaties en congressen. Ook zal een nascholing ontwikkeld worden voor professionele doelgroepen. Informatie zal naar mantelzorgers worden verspreid via het Rotterdamse netwerk ouderenzorg en het consortium GOUD (Gezond ouder met een verstandelijke beperking). De uitkomsten worden overgedragen naar gemeenten en GGD, zorgverzekeraars, zorgkantoren en relevante beroepsverenigingen. Dit zal uitmonden in afspraken voor een zorgverbeteringstraject dat aansluit bij dit onderzoekstraject.

Concrete resultaten/producten

Wetenschappelijke publicaties

Meer informatie

Prof. dr. H.M. Evenhuis, e-mail:  h.evenhuis@erasmusmc.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...