Ondersteuning bij functioneren en kwaliteit van leven NPO-project

Titel: Integrated Senior Services. Optimalisering van functioneren en kwaliteit van leven gerichte ondersteuning van ouderen in een kwetsbare positie
Netwerk: Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen
Doelgroep: ouderen in een kwetsbare positie, vanaf 75 jaar, zowel thuiswonend als tijdelijk verblijvend in een ziekenhuis of verpleeg- of verzorgingshuis
Startdatum: december 2010
Looptijd: 3 jaar
In samenwerking met: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg

Waarom is het project gestart?

Het is onduidelijk hoe kwetsbare ouderen het beste ondersteund kunnen worden zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. En zodat zij een hoge kwaliteit van leven ervaren en naar behoefte kunnen participeren in de samenleving.

Wat houdt het project in?

Met dit project wil het netwerk veranderingen volgens het Expanded Chronic Care Model in gang zetten. Dit model richt zich op het optimaliseren van het functioneren en de kwaliteit van leven van chronisch zieken, in dit geval ouderen in een kwetsbare positie. Kenmerkend is dat zorgactiviteiten zich niet richten op de overname van zorg, maar op zodanige ondersteuning dat mensen zoveel mogelijk in staat worden gesteld zich te redden en voor zichzelf te zorgen op basis van wat zij zelf willen en kunnen. Het netwerk wil hiermee ervaring opdoen en ontdekken hoe zij deze veranderingen het beste kunnen bereiken.

Wat is de aanpak?

In drie verschillende experimenten wordt een aantal kernelementen van het Expanded Chronic Care Model uitgewerkt. De experimenten richten zich op zelfmanagement, tele-technologie en een samenhangend aanbod van maatschappelijke en gezondheidsvoorzieningen. De resultaten samen leveren uiteindelijk het complete zorgmodel.

Wat gaat het opleveren?

Het project beoogt een zorg-, welzijns-, woon- en preventieaanbod op te leveren dat zowel qua inhoud, omvang als financiering is afgestemd op de (rest)capaciteiten en behoeften van kwetsbare ouderen. Kennis over het proces en de inhoud zal worden verspreid via de website van Aczio en de Academische Werkplaats, via nieuwsbrieven, studiedagen en wetenschappelijke (inter)nationale publicaties in vaktijdschriften. Ouderen zullen informatie krijgen via activiteiten die specifiek op hen gericht zijn. Voor professionals zullen er educatieve activiteiten zijn, bijvoorbeeld in het hanteren van protocollen en instrumentaria.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Dr. ir. M.W.J. Jansen,  maria.jansen@ggdzl.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...