Korte, handzame versie van de Kwetsbaarheidsindex (KI)

Dit project beoogt een instrument te produceren waarmee kwetsbare ouderen met een verstandelijke beperking op eenvoudige en betrouwbare wijze geïdentificeerd kunnen worden. De in het project gebruikte maat voor kwetsbaarheid, de Kwetsbaarheidsindex (KI), omvat 51 aspecten, waaronder aspecten verkregen met uitvoerige functietesten, bloedonderzoek, observatielijsten en andere instrumenten. Hiermee is de KI niet bijzonder praktisch. Een kortere, handzame en daarmee haalbare versie van de KI wordt ontwikkeld, met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de KI. Gedacht wordt aan een instrument met bijv. 15-20 onderdelen, waaronder meerkeuzevragen, korte functietestjes en dossiergegevens.

Wie gaat dit resultaat gebruiken?

Verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, managers / bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten, verzekeraars, ouderen (organisaties), mantelzorgers.

Hoe kan het resultaat in de praktijk toegepast worden?

Routinematige screening bij oudere cliënten.

Wat zijn voorwaarden voor toepassing?

Dit project voorziet niet in validering in een nieuwe, brede groep ouderen met een verstandelijke beperking. De uitspraken zijn daarom beperkt tot ouderen met een verstandelijke beperking die aangesloten zijn bij een zorgorganisatie. Training in het toepassen van de onderdelen van het instrument zal nodig zijn.

Wanneer is het resultaat er?

Het instrument is naar verwachting gereed in de eerste helft van 2014. Aan het einde van het project zal dit instrument echter nog niet uitontwikkeld zijn (validering in een nieuwe populatie ontbreekt).

Waar is het resultaat verkrijgbaar?

Het instrument zal verkrijgbaar zijn via de onderzoekers.

Meer informatie

Dr. Michael Echteld, e-mail:  m.echteld@erasmusmc.nl en Prof. dr. H.M. Evenhuis, e-mail: h.evenhuis@erasmusmc.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...