Kleinschalig wonen in opleiding verzorgende

'Het concept kleinschalig wonen als integraal leeronderdeel' ontwikkelt onderwijsprogramma's voor verzorgenden. In de onderwijsmaterialen is aandacht voor werken en wonen binnen kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Dit draagt bij aan een snellere cultuuromslag van grootschalig naar kleinschalig.

Voor welke professionals

  • medewerkers kleinschalig wonen
  • leerlingen en stagiaires MBO Zorg en Welzijn (ROC) / maatschappelijke zorg
  • docenten MBO onderwijs Zorg en Welzijn
  • stagebegeleiders
  • BPV begeleiders ouderenzorgorganisaties
  • onderwijsontwikkelende instanties

Voor welke ouderen

  • bewoners met dementie van kleinschalig woonvoorzieningen

Hoe het werkt

In het werkveld is veel expertise ontwikkeld rond werken en wonen binnen kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Het project verwerkt deze expertise in onderwijsmaterialen voor het beroepsonderwijs. Docenten en experts werken samen en delen inhoudelijk kennis. Het doel is een passende module te ontwikkelen binnen het leerplan van het beroepsonderwijs die ook te gebruiken is voor het bij- en nascholingsprogramma van zorginstellingen. Bovendien wil het zorgen voor een cultuuromslag.

Wat het oplevert

Kleinschalig wonen draagt er aan bij dat mensen met dementie in een kleinschalige, herkenbare en veilige leefomgeving terechtkomen, als thuis wonen niet langer gaat. De ontwikkeling van onderwijsprogramma’s stimuleert een hoogwaardige en verantwoorde organisatie van kleinschalig wonen als onderdeel van zorg voor dementerende ouderen. Ook draagt het bij aan een cultuuromslag van grootschalig naar kleinschalig werken, zowel op organisatieniveau als op het niveau van de individuele medewerker.

Reageer

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...