Ketenzorg voor mensen met dementie NPO-project

Door vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende twintig jaar verdubbelen. Daarnaast is dementie nu al de duurste aandoening binnen de gezondheidszorg. De mogelijkheden om het welzijn en de kwaliteit van leven van ouderen met dementie en hun familie te verbeteren, worden onvoldoende benut door de huidige zorg, want deze wordt vaak pas geboden als er problemen zijn. Bovendien wordt alle zorg en ondersteuning nog te vaak afzonderlijk van elkaar en dus onsamenhangend aangeboden.

Wat houdt het project in?

Het transitie-experiment 'Ketenzorg voor mensen met dementie' werkt aan zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze zorg is afgestemd op hun individuele behoeftes, is in samenhang en komt op het juiste moment. Subdoelen zijn:

  • Inzicht krijgen in faciliterende en belemmerende factoren voor ketenzorg, specifiek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Ondersteuning van mantelzorgers zodat ze beter blijven functioneren en de mogelijkheden van hulp beter benutten.
  • Ontwerpen en testen van een digitaal ketenzorg dossier dementie voor bijvoorbeeld gegevensuitwisseling.
    Inzicht krijgen in specifieke knelpunten en ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.
  • Optimaliseren van welzijn en kwaliteit van leven rondom bijvoorbeeld verpleeghuisopname door het verbeteren van de overdracht en continuïteit van zorg.

Wat is de aanpak?

In dit transitie-experiment worden de effecten van ketenzorg vergeleken met de gebruikelijke zorg en ondersteuning. Er vindt een procesanalyse plaats om in kaart te brengen welke factoren de zorg verbeteren en welke juist belemmerend werken. Ook wordt een digitaal ketenzorg dossier dementie ontwikkeld dat voldoet aan de wensen van gebruikers en ICT-eisen. Er vinden interviews plaats met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mantelzorgers.

Wat gaat het opleveren?

Het verwachte resultaat is een grotere zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven voor ouderen met dementie. De kansen voor het transitie-experiment zijn zeer gunstig. Bijzonder is dat de twee Amsterdamse geriatrische netwerken Ouderennet VUmc en partners en Kring Ouderenzorg AMC en partners hierin met elkaar samenwerken. Zo wordt kennis gebundeld.

Wetenschappelijke publicaties

Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...