Inzicht in vraag van oudere migrant NPO-project

Titel: De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn
Netwerk: Kring OuderenZorg AMC en partners
Projectnummer: 314020301
Doelgroep: Turkse, Surinaamse en Marokkaanse ouderen (55+)  
Startdatum: december 2010
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

Ouderen van niet-westerse komaf vormen een kwetsbare en groeiende groep in Nederland. Zij hebben in vergelijking met autochtone ouderen een relatief slechte gezondheid en een lager welzijn. Daarnaast zijn er, wetenschappelijk gezien, ook weinig gegevens over deze ouderen. Er is grote behoefte aan onderzoek om de oudere migrant beter in beeld te krijgen. Dat is ook gesignaleerd door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Wat houdt het project in?

Het project maakt een planmatige probleemanalyse van de aansluiting tussen de behoeften van oudere migranten en de bestaande voorzieningen van zorg en welzijn, specifiek gericht op functionele beperkingen, eenzaamheid en depressie. De probleemanalyse geeft de informatie waardoor er voorstellen gedaan kunnen worden voor een effectief interventieprogramma dat het aanbod optimaal laat aansluiten op de vraag van allochtone ouderen.

Wat is de aanpak?

De analyse is gestart met een kwalitatieve studie naar de behoefte aan zorg en welzijnszorg en het gebruik van voorzieningen, onder oudere migranten en Nederlandse ouderen. Vervolgens zijn er 250 ouderen (en hun (eventuele) mantelzorgers) ondervraagd tijdens een semi-gestructureerd interview (vragenlijsten). In de laatste fase zijn zorg en welzijnsprofessionals en vertegenwoordigers van hun organisaties geïnterviewd. Met deze gegevens worden er voorstellen ontwikkeld voor een effectief interventieprogramma.

Wat gaat het opleveren?

Het project legt de basis voor een systematische ontwikkeling van een interventieprogramma. In het laatste half jaar van het project vindt de voorbereiding van de ontwikkeling van het interventieprogramma plaats. De resultaten uit de analyse worden gepresenteerd en bediscussieerd met actoren en stakeholders. Het doel hiervan is het voorstellen voor een interventieprogramma.

Concrete resultaten/producten

Meer informatie

Dr. M.L. Essink-Bot,  m.l.essink-bot@amc.uva.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...