ICOVE: beslissingondersteuning eerste en tweede lijn NPO-project

Titel: ICOVE. Ontwikkeling van een beslissingsondersteuningssysteem voor huisartsenpraktijken en de tweede lijn met behulp van kwaliteitsindicatoren.
Netwerk: Kring OuderenZorg AMC en partners
Projectnummer: 311020302
Doelgroep: (kwetsbare) ouderen met complexe problematiek en hun zorgverleners in de eerste en tweede lijn in de regio Amsterdam-ZuidOost
Startdatum: september 2009
Looptijd: 3 jaar

Waarom is het project gestart?

De coördinatie en het management van zorg voor kwetsbare, oudere patiënten met complexe problematiek is in de huidige organisatie van de gezondheidszorg vaak niet optimaal. Hierbij wordt de kwaliteit van zorg slechts incidenteel en alleen achteraf gemeten. Er ontbreekt een proactieve benadering voor het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg. Ouderen hebben geen handvatten waarmee ze de aan hen verleende zorg kunnen beoordelen.

Wat houdt het project in?

Het gebruik van indicatoren voor kwaliteit van zorg door computerprogramma’s. Het doel hiervan is het gedrag van zorgprofessionals tijdig te verbeteren door proactieve feedback aan hen te geven (zoals alerts en herinneringen). Een indicator wordt uitgedrukt als een ‘ALS-DAN-WANT-relatie’ waarbij een voorwaarde (ALS) wordt gekoppeld aan een actie (DAN) met een motivatie of bewijsvoering voor de indicator (WANT). Informatie over deze indicatoren wordt ook toegankelijk gemaakt voor de oudere cliënten en hun families.

Wat is de aanpak?

  • Vertaling van internationaal erkende kwaliteitsindicatoren voor zorg voor kwetsbare ouderen naar de Nederlandse situatie.
  • Genereren van nieuwe kennis waar nodig door reviews van literatuur.
  • Ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemen, gebaseerd op kwaliteitsindicatoren, die professionals ondersteunen bij beslissingen in de zorg voor (kwetsbare) ouderen.
  • Evalueren in eerste lijn (huisartsenpraktijken in Amsterdam-Zuidoost) en tweede lijn (afdelingen interne geneeskunde van het AMC en van het Spaarne Ziekenhuis). Vraag hier is in hoeverre het werken met beslissingsondersteuningssytemen het gedrag van artsen kan verbeteren.
  • Het kwaliteitssysteem inzichtelijk maken voor ouderen, cliënten en hun mantelzorgers.
  • Bij positieve evaluatie wordt het systeem toegankelijk voor andere netwerken rond ouderenzorg.

Wat gaat het opleveren?

Een algemene en een gedetailleerde kwantitatieve beoordeling (per geselecteerde kwaliteitsindicator) van de kwaliteit van zorg in de Kring Ouderenzorg AMC en omstreken. Daarnaast wordt er een geautomatiseerd systeem ontwikkeld voor ondersteuning van klinische beslissingen door professionals. Aan het einde van de looptijd van het project is er tevens een werkende website die het kwaliteitssysteem inzichtelijk maakt voor ouderen en hun naasten.

De resultaten van het project worden toegankelijk gemaakt via onder andere werkconferenties, (inter)nationale publicaties en congressen.

Concrete resultaten/producten

Wetenschappelijke publicaties

Van de Glind, Van Enst, Van Munster, Olde Rikkert, Scheltens, Scholten, Hooft,  Pharmacological Treatment of Dementia: A Scoping Review of Systematic Reviews, Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2013; 36:211–228

Meer informatie

Prof. dr. A. Abu-Hanna,  a.abu-hanna@amc.uva.nl

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...